Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riön hallinnonalan eräiden muutoksenhakua koskevien säännösten muuttamisesta

Ensi vuonna jatkovalitus hallinto-oikeudesta korkeimpaan hallinto-oikeuteen vaatisi valitusluvan. Luonnonsuojeluliitto vastustaa valituslupajärjestelmän laajentamista ympäristöperusoikeuksien vastaisena. Valituslupajärjestelmän nykyinen toiminta ja vaikutukset pitää selvittää ennen kuin ajatellaan sen laajentamista. Ympäristöjärjestöjen muutoksenhakuoikeuden aukot pitää paikata.

Lausuntopalvelun kautta annettu vastaus

03.10.2019

Asia: VN/4126/2019

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden muutoksenhakua koskevien säännösten muuttamisesta

Suomen luonnonsuojeluliitto katsoo, että valituslupajärjestelmä vaarantaa kansalaisten ja järjestöjen sekä ympäristön oikeusturvaa.

Valituslupajärjestelmä heikentää oikeusturvan lisäksi välillisesti myös osallistumisoikeutta. Päätöksentekijöiden halu kokeilla laillisuuden rajoja voi kasvaa, kun riski mahdollisesti lainvastaisen päätöksen joutumisesta maamme parhaaseen oikeudelliseen tarkasteluun vähenee.

Ympäristölle haitallisia päätöksiä voi päästä entistä enemmän laillisuusvalvonnan läpi myös siksi, että hallinto-oikeuksien päätökset jäävät lopulliseksi.

Tämä kaikki heikentää perustuslain 20 §:n kansalaisten ympäristöperusoikeuksia. Nämä ongelmat pitää tuoda esiin hallituksen esityksen vaikutusten arviointia koskevassa luvussa. Nyt siinä väitetään päin vastoin että muutos muka edistäisi ympäristöperusoikeuden toteutumista. Tämä on epätosi väite.

Esityksen vaikutuksia ei ole tosiasiassa arvioitu. Luonnonsuojeluliitto on jo aiemmin esittänyt, että ennen valituslupajärjestelmän laajentamista pitäisi tehdä selvitys sen tämänhetkisestä toimivuudesta: Moniko valituslupahakemus menee läpi? Millä perusteilla valituslupia myönnetään? Kuka valitusluvan saa ja keneltä se herkimmin evätään? Johtaako valituslupajärjestelmä oikeusturvan eriarvoistumiseen? Karsiiko se köyhien kansalaisten ja pienten järjestöjen valituksia enemmän kuin rikkaiden suuryritysten, joilla on varaa palkata kalliit asianajajat? Mitkä ovat valituslupajärjestelmän ja valitusmaksujen korotusten yhteisvaikutukset esimerkiksi pienten luonnonsuojeluyhdistysten asemaan?

Lopuksi Luonnonsuojeluliitto kiinnittää huomiota siihen, että ympäristöjärjestöjen muutoksenhakuoikeuksissa on yhä puutteita nyt käsitellyistä laeista ainakin luonnonsuojelulaissa, ulkoilulaissa, maastoliikennelaissa ja rakennusperintölaissa. Nämä ympäristöperusoikeuden aukot tulee kiireellisesti paikata.

Toimeksi saaneena

Tapani Veistola

erityisasiantuntija

 

 

 

 

 

 

 

Veistola Tapani

SLL

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa