Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Lausunto julkisuuslain soveltamisalan laajentamista koskevasta selvityksestä

Ympäristölle tärkeitä asioita on voitu salata päätöksentekijöiltäkin siirtämällä asioita julkisyhteisöistä niiden omistamiin yhtiöihin. Julkisuuslain laajentamista niihin on nyt selvitetty. Luonnonsuojeluliitto tuki lausunnossaan laajinta vaihtoehtoa.

Lakikirja. Kuva: Mia Niemelä.

Lausuntopalvelun kautta annettu lausunto

17.09.2019

Asia: VN/4491/2019

Lausunto julkisuuslain soveltamisalan laajentamista koskevasta selvityksestä

Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä selvitys on erittäin hyvä taustatyö. Ympäristöllekin tärkeitä asioita on voitu salailla siirtämällä julkisia toimintoja yhtiöihin. Tällainen salailu on ongelma kansalaisten lisäksi päätöksentekijöille.

Raportti päättyy kolmeen vaihtoehtoon, joista Luonnonsuojeluliitto kannattaa laajinta. Perustuslain julkisuusperiaatteen lisäksi se tukee myös ympäristöperusoikeutta (20 §). Huomattakoon, että liikesalaisuuden piiri jää laajimmassakin vaihtoehdossa varsin laajaksi.

Säädösmuutoksen piiriin tulisi ottaa yhtiöiden lisäksi myös julkisen vallan omistamia yhdistyksiä, rahastoja ja säätiöitä, jotta asioita ei voisi siirtää niihinkään.

Laajemman julkisuuden jalkauttaminen vaatii aikanaan paljon koulutusta. Lisäksi lain toimeenpanon valvontaan tulee antaa esimerkiksi eduskunnan oikeusasiamiehelle riittävät valtuudet. Myös tietopyyntöjen käsittelymaksujen ja aineistojen hintojen kohtuullisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Toimeksi saaneena

Tapani Veistola

erityisasiantuntija

 

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa