Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton lausunto ko­tie­läin­ta­lou­den ym­pä­ris­tön­suo­je­luoh­jees­ta

Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeen luonnos on hyvä. Sillä ei kuitenkaan voi täysin ratkaista ongelmia, jotka johtuvat viime hallitusten tekemistä säädösten heikennyksistä. Niiden vaikutuksia tulee seurata ja tehdä tarvittaessa korjausliikkeitä.

Karjatalous on uhkien lisäksi myös madollisuus: luomukarja auttaa uhanalaisia perinneluontotyyppejä. Ulla Pulkki/SLL

13.9.2019

Ympäristöministeriölle

Viitaten lausuntopyyntöönne ja saamaamme lisäaikaan

Luonnonsuojeluliiton lausunto kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeesta

Yleisesti ottaen ohjeen luonnos on hyvä ja kannatettava. Isoin osa eläinsuojien ongelmista liittyy säädösten viime hallitusten aikana tehtyihin heikennyksiin, joiden vaikutuksia tulee seurata – ja tehdä tarvittassa korjausliikkeitä.

Ohjeistuksella voidaan kuitenkin pyrkiä BAT-tasoon ja kotimaisesti pitemmällekin. Se on elintärkeää myös kotieläintuotannon hyväksyttävyyden kannalta tilanteessa, missä se aiheuttaa kokoonsa suhteutettuna suuria ympäristöongelmia sekä kansanterveydellisiä vaaroja.

Osa I

1 Maatalouden vesiensuojelu. Ympäristönsuojelua kuvaavan kappaleen voisi nostaa omaksi johdantoluvuksi, koska siinä on muutakin kuin vesiensuojelua. Jätehuollon voisi korvata jätteen synnyn ehkäisyllä, uudelleenkäytöllä, kierrätyksellä ja loppukäytöllä. Suomen ilmastotavoitteet voisi kirjoittaa auki, samoin luonnon köyhtymisen pysäyttämisen tavoitteen. Maatalouden vesiensuojelun tilanteesta ja vesien tilasta on tullut uusia tuoreita tuloksia lausuntokierroksen aikana, ne voisi mainita.

3.4 Vesienhoitolain yhteydessä voisi mainita vesilain, koska se liittyy siihen siinä missä YSLkin.

4.3.1 Ohjeessa voisi linjata että vireillä olemisesta olisi eläinsuojien osalta oikeusvarmuuden takia viisasta aina ilmoittaa. Muu voi johtaa ongelmiin jälkivalvonnallisesti tms., mikä aiheuttaisi kaikille osapuolille moninkertaisen vaivan.

4.8 Ohje siitä, että aloituslupaa ei pidä sijoituspaikkaan liittyvissä tapauksissa, on oikea ja perusteltu.

6.2 Valvontasuunnitelmissa eläinsuojat voisi ohjeistaa korkeamman riskin toiminnoiksi esimerkiksi vesiensuojelullisesti herkillä alueilla ja jos niillä on yhteisvaikutuksia.

 

Osa II

9.1 ja 9.2 ovat nyt vähän ristiriidassa keskenään. Sijoituspaikan valinnassa kannattaa korostaa YSL 11-12 §:n pelisääntöjä myös sellaisissa tapauksissa, kun kaava voi olla peräti luvan este. Tässä suhteessa luvun 9.1 loppu on liian löysä.

9.4 Vaihtoehtoinen sijoituspaikka: kyllä myös suurinta mahdollista eläinmäärää pitää voida lupaehdoilla säätää, jos se on tarpeen, ja muu ei onnistu.

9.5 On hyvä, että ohje suhtautuu kielteisesti uusien laitosten sijaintiin pohjavesialueilla. Pohjavesivaikutuksissakin pitää ottaa huomioon eri hankkeiden yhteisvaikutukset. Myös E-kohteet on lopullisessakin versiossa syytä pitää suojattuina kohteina mukana.

10.7 Kiinteä kate on parempi. Styroksi on varmaan turvetta parempi, mutta ei muuten kovin hyvä kateaine.

11 Lannan hyödyntämisessä kannattaa muistuttaa kansainvälisistä ja hallitusohjelman tavoitteista metsäkadon ja ilmastopäästöjen vähentämiseksi (varsinkin turvemaat).

12.4 Lannan poltosta pitäisi todeta, että se on jätehierarkian ja kiertotalouden vastaista.

13 Oikein mitoitetun ja sijoitetun laidunnuksen mahdolliset hyödyt uhanalaisille luontotyypeille ja lajeille ovat suuret. Tätä voisi luvussa avata lisää esimerkiksi LYMOn Tapio Heikkilää konsultoimalla.

14.3 Tilalla sijaitseat kuolleet eläimet voivat myös houkutella suurpetoja ym., mikä ei ole kenenkään kannalta järkevää.

Toimeksi saaneena, lämpimin yhteistyöterveisin

 

Tapani Veistola

erityisasiantuntija

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa