Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton lausunto karhun metsästyksestä met­säs­tys­vuo­te­na 2019–2020

27.6.2019

Maa- ja metsätalousministeriölle

Viitaten lausuntopyyntöönne 29.5.2019 Dnro 865/01.03/2019

Luonnonsuojeluliiton lausunto karhun metsästyksestä metsästysvuotena 2019–2020

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa asiasta seuraavaa.

Suomen karhukanta on viime vuosina vakiintunut noin 2 100 karhuun. Karhu ei ole enää uhanalainen vaan silmälläpidettävä.

Karhukannan arvioiminen on vaikeaa. Tämän vuoksi karhun metsästyskiintiön antamisessa tulee käyttää malttia ja varovaisuusperiaatetta. Karhukannan kestävä maksimiverotus on tutkimuksien mukaan 12–14 prosenttia kannasta.

Lausuntopyynnössä esitetään metsästyskiintiön vähentämistä 42 luvalla, mitä Luonnonsuojeluliitto pitää hyvänä. Poronhoitoalueen eteläpuolisen Suomen karhukiintiöksi esitetään 228 karhua, mikä on kestävän verotuksen ylärajalla (14 %). Tällöin kaikki ihmistoiminnan seurauksena kuolleet karhut tulee vähentää kiintiöstä, jotta karhukannan kestävyyttä ei vaaranneta eikä poikkeusluvilla vesitetä ylintä sallittua lupamäärää.

Sen sijaan poronhoitoalueen ehdotetun karhukiintiön mukainen verotus on edelleen liian suuri 25 % (85 karhua), vaikka sitä on pienennetty 10 luvalla ja saalis on pääosin (78–91 %) urosvoittoista tulomuuttoa Venäjältä. Liitto esittää poronhoitoalueen karhukannan lupamäärän pienentämistä 25 prosentista 20 prosenttiin karhukannasta, ottaen huomioon metsästyksen vaikutuksen porovahinkojen ehkäisyssä.

Ravintohoukuttimen käyttö on uuden lain mukaan kielletty kesäaikaan. Liitto esittää lain pikaista jalkauttamista ja kesäaikaista valvontaa. Edellisvuosien kokemuksien perusteella tiedetään, että erilaisilla haaskoilla pyritään houkuttamaan karhut haluttuun paikkaan niiden metsästämisen helpottamiseksi ja poikkeuslupien saamiseksi.

Mehiläisvahinkojen ehkäisyssä tulee olla edelleen aktiivinen. Liitto pitää kiitettävänä mehiläistarhojen ja kotieläintilojen vahinkojen torjuntaan käytetyn määrärahan korottamista 500 000 euroon. Se mahdollistaa rauhanomaisen rinnakkaiselon, kun karhualueilla mehiläispesien suojaaminen sähköaidoin on mahdollista.

Lisätietoja

– puheenjohtaja Harri Hölttä, puhelin 040 722 9224, harri.holtta(a)sll.fi

– erityisasiantuntija Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola(a)sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY


Harri Hölttä

Puheenjohtaja

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa