Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Maakuntauudistus etenee – ympäristö on vaarassa

Savolaista järvimaisemaa ylhäältä kuvattuna. Kuva: Juha Määttä/Vastavalo
Suomen luonto tarvitsee turvakseen vahvan ympäristöhallinnon. Kuva: Juha Määttä/Vastavalo

Perustuslakivaliokunnan lausunnon perusteella näyttää teoriassa mahdolliselta, että tämä eduskunta ehtii hyväksyä sote- ja maakuntauudistuksen. Luonnonsuojeluliitto on huolissaan siitä, että maakuntauudistus heikentää ympäristöhallintoa.

Nykyisille ely-keskuksille ja aluehallintovirastoille kuuluvat ympäristötehtävät jaetaan tulevien maakuntien ja uuden valtion lupa- ja valvontaviraston, Luovan, kesken. Tämä hajauttaa henkilöstöä ja asiantuntemusta sekä asettaa ympäristönsuojelun rahoituksen vaaraan.

Luonnonsuojeluliitto on erityisen huolissaan siitä, mikä on maakuntien kyky ja halu hoitaa niille annettavia ympäristötehtäviä. Maakunnat voivat järjestää ympäristötehtävien hoidon hyvin eri tavoin – riippuen voimavaroista ja maakunnan intresseistä. Maakuntauudistuksen jälkeen valtion ympäristömäärärahoja siirtyisi maakuntiin ilman korvamerkintää, jolloin maakunnat voisivat käyttää näitä rahoja poliittisilla päätöksillä mihin tahansa muuhunkin, jopa ympäristölle haitallisiin hankkeisiin.

Uudistuksen myönteinen puoli on se, että suoraan ympäristölainsäädännön toteuttamiseen ja valvontaan liittyvät tehtävät keskitetään yhteen virastoon, Luovaan. Osaamisen ja voimavarojen keskittäminen tuo päätöksiin lisää asiantuntemusta, yhdenmukaisuutta ja kustannustehokkuutta.

Luova-esitys on ympäristön osalta kuitenkin vielä hyvin puutteellinen. Hallituksen esitys heikentäisi yleisen edun valvontaa ympäristöasioissa ja poistaisi valtiolta kaavoituksen yleisen laillisuusvalvonnan.

Luonnonsuojeluliitto toivoo, että maakuntauudistuksen toisen lakipaketin käsittelyssä eduskunta palauttaa Luovaan siihen aiemmin suunnitellun yleisen edun valvonnan yksikön ja varmistaa viranomaisten valitusoikeuden. Luovan tehtäviin on lisättävä myös maakunta- ja kuntakaavojen laillisuusvalvonta, joka on poistumassa nyt kokonaan.

Jos maakuntauudistus ja Luova hyväksytään tässä eduskunnassa ilman ympäristöasioiden tarvitsemia korjauksia, Luonnonsuojeluliitto toivoo, että seuraava hallitus korjaa uudistuksen pahimmat puutteet – ennen kuin se on ympäristön kannalta liian myöhäistä.

 

Lisätietoja:

Päivi Lundvall, toiminnanjohtaja, puhelin 040 184 3636, paivi.lundvall(a)sll.fi

Tapani Veistola, erityisasiantuntija, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola(a)sll.fi

Pasi Kallio, ympäristöjuristi, puhelin 040 671 9555, pasi.kallio(a)sll.fi (25.2. alkaen)

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa