Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton lausunto vapaa-ajan kalatalouden strategiasta

Ongella

Vapaa-ajankalastuksen merkitys kalastuksen sisällä on kasvamassa. Se pitää ottaa huomioon myös kalatalouden neuvonnan rahoituksen jaossa.

 

15.2.2019

Maa- ja metsätalousministeriölle

Viitaten lausuntopyyntöönne Dnro 123/04.04/2019

Luonnonsuojeluliiton lausunto vapaa-ajan kalatalouden strategiasta

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa asiasta seuraavaa.

On hyvä, että uusi strategia saatiin viimeinkin valmiiksi. Vapaa-ajan kalastuksen merkitys on suuri kalakantojen ja virkistyksen kannalta. Sen yhteiskunnallinen merkitys on kasvamassa myös matkailun takia.

Strategia ilman toimenpideohjelmaa on kuitenkin vasta puolitiessä. Vasta toimenpiteiden toteutus ratkaisee strategiankin toteutumisen. Asiat muuttuvat nyt nopeasti sekä vesiluonnossa että yhteiskunnassa, joten myös strategian seuranta on tärkeää.

Strategiassa on paljon hyvää. Luonnonsuojeluliitto haluaa korostaa vielä enemmän veden sekä vesiluontotyyppien suojelun ja kunnostamisen tarvetta. Erityisen tärkeää on turvata vaelluskalojen kulku. Suuri uhkatekijä tälle työlle on kalatalouden asema aluehallintouudistuksessa, jos sen tehtävät ja varat joutuvat korvamerkitsemättöminä maakuntiin.

Uusi uhka virkistyskalastuksellekin on ilmastonmuutos. Se muuttaa muun muassa kalakantoja ja kalojen suosimia paikkoja. Myös sen lisäämä haitallisten vieraslajien uhka kasvaa eniten vesiympäristöissä. Siksi esimerkiksi kirjolohen istutus on aika kieltää virkistyskalastuspaikoissakin.

Voimavaroissa on tärkeintä korjata alan vinoutunut rahoitus. Vapaa-ajankalastajien oman SVK:n rahoitusta suhteessa vesialueiden omistajien KKL:ään tulee parantaa.

Strategia tulee ottaa huomioon uusien kalatalousalueiden juuri alkaneessa työssä.

Lopuksi Luonnonsuojeluliitto toivoo, että vapaa-ajankalastus saataisiin pian myös EU:n kalastuspolitiikkaan. Vapaa-ajankalastus vaikuttaa suureen kalamäärään. Toisaalta EMKR toisi sen palveluille myös rahoitusmahdollisuuksia.

Lisätietoja

– Erityisasiantuntija Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola at sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Päivi Lundvall

toiminnanjohtaja

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa