Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Lausunto uusista pohjaveden ym­pä­ris­tö­laa­tu­nor­meis­ta

Ympäristöministeriö esittää vesienhoitoasetukseen pohjaveden ympäristönlaatunormeja räjähdysaineille ja niiden hajoamistuotteille. SLL kannatti esitystä mutta esitti vielä eräitä tehostuksia.

08.02.2019

Asia: VN/6622/2018

Luonnos vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 7 muuttamisesta

Suomen luonnonsuojeluliitto lausuu asiassa seuraavaa.

Aineiden lisääminen vesienhoidon järjestämisestä annettuun valtioneuvoston asetuksen (1040/2006) liitteen 7 A) kohtaan on kannatettavaa ja tärkeää.

Tarkastelusta kuitenkin puuttuvat vielä pohjaveden ekologiset vaikutukset ja raja-arvojen vertailu ekologisiin raja-arvoihin.

PFOS-yhdisteet ovat kertyviä ja EUssa on määritetty sisämaan pintavesille aa-eqs arvo 0.65 nanogrammaa/litra. Tämä on alle 1/100 esitetystä normista. Tämä tulee huomioida pohjaveden laatunormia määritettäessä.

Katso sivu 24:

https://circabc.europa.eu/sd/a/027ff47c-038b-4929-a84c-da3359acecee/PFOS%20EQS%20dossier%202011.pdf

 

Räjähdysaineiden tarkastelusta puuttuvat myös ekologiset vaikutukset pintavesiin.

USAn ecotox-tietokannan mukaan ekologisia vaikutuksia esiintyy suhteellisen pieninä pitoisuuksina.

Räjähdysaineiden tarkastelussa tulee olla myös niiden hajoamistuotteiden vaikutukset.

Työtä tulee jatkaa myöhemmin, koska mm. mikromuovit ja BPA vielä puuttuvat.

Jatkotyössä tulee kiinnittää huomiota myös siihen, miten uudet arvot tulevat käyttöön ympäristöluvissa. Nykyiset ympäristöluvat eivät ilmeisesti päivity seurantamittausten osalta automaattisesti huomioimaan näitä muutoksia. Siksi lupaa edellyttävät laitokset, jotka jo nykyään on määrätty suorittamaan pohjaveden laadun seurantaa, tulee velvoittaa seuraamaan myös noita aineita, mikäli ne toiminnassaan sellaisia käyttävät. Toinen vaihtoehto on, että ne luvat, joissa lupavelvollinen on määrätty seuraamaan pohjaveden tilaa, on tarkistettava näiltä osin.

Lausunnon tekemiseen osallistuivat SLL:n kemikaaliryhmästä Jari Natunen, Eva-Liisa Raekallio ja Pertti Sundqvist. Lausunnon kokosi erityisasiantuntija Tapani Veistola ja viimeisteli ympäristöjuristi Pasi Kallio.

 

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa