Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

EU:n kalastuksen varautuminen ”kovaan Brexitiin”

Sopimukseton ”kova” Brexit uhkaa sulkea Yhdistyneen kuningaskunnan (UK) vedet EU:n kalastajilta. EU valmistautuu sopimuksettomaan tilaan valmistautumalla kiintiövaihtoihin UK:n kanssa ja tukemalla ylikapasiteetin leikkauksia.

Erityisasiantuntija Tapani Veistola

Suomen luonnonsuojeluliitto

Kirjallinen asiantuntijalausunto MmV:lle 29.1.2019

EU:n kalastuksen varautuminen ”kovaan Brexitiin”

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2017/2403 muuttamiseksi koskien Unionin kalastusalusten kalastusta Yhdistyneen kuningaskunnan vesillä ja Yhdistyneen kuningaskunnan kalastusalusten kalastusta Unionin vesillä

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) No 508/2014 muuttamiseksi (Euroopan meri- ja kalatalousrahasto, Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen unionista)

Muutosesitykset ovat Euroopan komissiolta hyvää ja vastuullista ennalta varautumista Yhdistyneen kuningaskunnan (UK) mahdolliseen sopimuksettomaan eroon EU:sta eli ns. ”kovaan Brexitiin”.

Esitykset eivät koske suoraan Suomen kalastusta. Sitä vastoin se uhkaa monien muiden EU:n jäsenmaiden kalastajia, jotka toimivat UK:n vesillä.

Jos UK:n vedet sopimuksettomassa Brexitissä sulkeutuisivat EU:n kalastajilta, se voisi aiheuttaa perusmuistion ja Komission esityksen mukaan taloudellisia vaikeuksia jopa kahdeksan jäsenvaltion kalastajille. Vastaavaa kalamäärää ei voi kestävästi ottaa muilta EU:n vesiltä. Niiden kalastuskiintiöt on yleensä asetettu jo kestävän enimmäistuoton rajalle (MSY), eikä niitä voi lisätä.

Jos ”kova Brexit” sulkisi UK:n vedet EU:n kalastajilta, osa heistä voisi yrittää tulla kalastamaan muille vesille, kuten Itämerelle tai jopa Afrikan rannikolle. Tämä saattaisi aiheuttaa meillä ja muissa siirrettävien omistajakohtaisten kalastuskiintiöiden maissa yrityksiä ostaa kiintiöitä pois kotimaisilta kalastajilta. Varsinkin EU:n ulkopuolisilla vesillä se voisi aiheuttaa myös ylikalastusta ja muita ongelmia.

Näistä syistä käytännön yhteistyö vastavuoroisilla kalastusoikeuksien vaihdoilla EU:n ja UK:n kanssa on paikallaan.

Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta (EMKR) on tärkeää voida tukea ”kovan Brexitin” koettelemien jäsenmaiden kalastuslaivastojen kapasiteetin leikkauksia. Näin kalastuslaivoja ei siirtyisi muille vesille aiheuttamaan ylikapasiteettia ja houkutusta kestävyyden ylittävään kalastukseen.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola at sll.fi

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa