Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Lausunto riis­ta­va­hin­ko­lais­ta maa- ja met­sä­ta­lous­va­lio­kun­nal­le

Luonnonsuojeluliitto kannattaa hallituksen esittämiä riistavahinkolain muutoksia. Porovahinkojen maksaminen järkeistyy, kun eteläisten paliskuntien korvauskerroin ("Lex Halla") poistetaan ja vahinkojen todistamisvaatimuksia korotetaan. Esitimme lakiin uutta pykälää reviirikohtaisen korvauskokeilun tekemiseen ahmalle.

HE 263/2018 vp

Erityisasiantuntija Tapani Veistola

Suomen luonnonsuojeluliitto ry

MmV 10.1.2019

 

Kirjallinen asiantuntijalausunto riistavahinkolaista

Riistavahinkolakiin esitetyt muutokset ovat kannatettavina. Ne selventävät vahinkojen korvaamista ja niiden toteamista.

9 § Korvauksen määrä

Ihanteellinen tavoite olisi, että aiheutuneet vahingot korvattaisiin täysimääräisinä, ellei kuluja saada muista rahoitusvälineistä (esimerkiksi tuet ja vakuutukset). Mikäli vuosittaiset vahingot ylittävät budjettiin varatun korvaussumman, tulisi ylimenevä osuus korvata lisäbudjetista. Joka tapauksessa muutos, jolla vähennystä korvaukseen ei tehdä enää henkilövahinkojen lisäksi suurpetojen aiheuttamien viljelys-, eläin ja irtaimistovahingon perusteella, on kaikkien osapuolten kannalta erittäin kannatettava.

Korvauksia ei pidä tietenkään maksaa, jos vahinkoon liittyy säädösten vastaista toimintaa (esimerkiksi sallittujen porolukujen ylitys).

15 § Poikkeuksellisen suuret porovahingot

Poikkeuksellisen suurten porovahinkojen pykälä ehdotetaan kumottavaksi, mikä on järkevää. Tämä niin sanottu ”Lex Halla” on asettanut eri alueen poronomistajat eriarvoiseen asemaan. Se on johtanut korvausten hallitsemattomaan kasvuun, epäterveeseen toimintaan ja korvausten keskittymiseen tietyille alueille.

23 § Vahinkojen ilmoittaminen

Myös vahinkojen ilmoituksen tarkentaminen (kohteen merkitseminen maastoon, paikan koordinaatit, valokuva vahingosta jne.) on merkittävä parannus. Tämä vähentää aiheettomia vahinkoilmoituksia.

Mahdollisuus kokeiluihin

Porokorvauksista huolimatta jopa erittäin uhanalaisen ahman tappolupia on ruvettu antamaan uudelleen. Ahmalla kannattaisi kokeilla reviiripohjaista korvausjärjestelmää, joka on toiminut hyvin luonnonsuojelulain puolella maakotkalla. Lakiin pitäisi lisätä mahdollisuus rahoittaa ja tehdä tällainen kokeilu.

Lisätietoja

– erityisasiantuntija Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola at sll.fi

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa