Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Itämeri, saimaannorppa ja linnut hyötyvät uusista Natura-alueista

Valtioneuvosto hyväksyi tänään parannuksia Itämeren, saimaannorpan ja lintualueiden suojeluun Natura-alueiden ja niiden tietojen täydennyksellä.

Janne Gröning

Itämeren Natura 2000 -suojelualueverkostoon lisätään alueita vedenalaisten luontotyyppien ja merilintujen kartoitusten perusteella. Hangon Tulliniemen, Saaristomeren ja Kustavin Södra Sandbäckin alueita laajennetaan yhteensä yli 110 000 hehtaaria.

Lisäksi olemassa olevalle Puruveden Natura-alueelle lisätään suojeluperusteeksi saimaannorppa sekä Espoon Matalajärven ja Siuntionjoen suojeluperusteisiin lisätään lintuja. Samalla monien muiden Natura-alueiden laji- ja luontotyyppitietoja päivitettiin uusien havaintojen ja tutkimusten tasalle.

”Päätös on merkittävin tämän hallituksen tekemä suojelualueiden lisäys, mutta lajien ja luontotyyppien suojelutarpeisiin verrattuna riittämätön”, sanoo Suomen luonnonsuojeluliiton erityisasiantuntija Tapani Veistola.

”Esimerkiksi kaikki kansainvälisesti tärkeät lintualueet pitäisi lisätä lintudirektiivikohteiksi. Nyt niistä puuttuvat esimerkiksi Uudeltamaalta monille eteläisille vesilinnuille tärkeä Espoon Suomenoja sekä Espoon–Helsingin matalikot, jotka ovat allien tärkeä muutto- ja talvehtimisalue.”

Natura 2000 on Euroopan unionin luonnonsuojelualueverkosto. Se perustuu lintu- ja luontodirektiiveihin. Suurin osa Suomen Natura-alueista alueista on pohjoisessa. Etelä-Suomen maa-alueista on suojeltu Naturassa vain pari-kolme prosenttia. Etelä-Suomen suojelualueverkostoa on tarpeen kehittää muillakin keinoilla, kuten METSO-ohjelman rahoitusta parantamalla ja soidensuojelun täydennysohjelma toteuttamalla.

Lisää aiheesta ympäristöministeriön tiedotteessa

Jaa sosiaalisessa mediassa