Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Esityksiä yva-han­ke­luet­te­loon

Esityksiä asiasta järjestöille järjestetyn kuulemistilaisuuden keskustelun pohjaksi.

28.3.2018

Ympäristöministeriölle

Esityksiä yva-hankeluetteloon

1) eläinten pito

+ naudoillekin olisi syytä asettaa joku luku, esim. 300 tai vastaava ey-luku

Kalankasvattamot (varsinkin avomerikasvattamot)

2 b) soranotto

– samalla pohjavesialueella usein monia toimijoita -> yhteisvaikutukset

2 d) Uraanin käsittelyssä koetoimintakin olisi syytä lisätä

2 e) turvetuotantoalueen raja 100 hehtaariin ja ”yhtenäiseksi katsottu” pois

– sammalen keruu soveltamisalaan

2 f) metsä-, suo tai kosteikkoluonnon muuttamisen alaraja 100 hehtaariin

– pellonraivaus suolle kuuluu soveltamisalaan?

– yli 100 ha metsän tai suon ojitus?

7+ massiiviset aurinkovoima-alueet (esim. yli 10 ha)

8 b) ja c) Kaasuputkien ja voimajohtojen pituus eikä paksuus kriteeriksi (10 km)

9 Tiehankkeet

b) neli- tai usempikaistaisten, vähintään 10 km pituisten teiden…

c) tien uudelleenlinjaus tai leventäminen…

– miten toimii: maantielaissa linjataan varsin aikaisessa vaiheessa ja yva-pohdinta vasta myöhemmin?

9 e) Lentokentät

– kiitoradan pituus on irrelevantti kriteeri

– lähtökohtaisesti uudet kentät pitäisi saada hankeluetteloon, koska niitä voidaan laajentaa

– myös laajennushankkeet pitää ottaa yvaan

– Jos kenttää ei yvata voi syntyä tilanne (vrt. Pyhtää) jossa kentän perustamista ei ohjaa myöskään maakuntakaava eikä kuntakaava.

9+ Moottorikelkka- ja mönkijäreitit joiden pituus on yli 10 km

9+ maastossa ja vesialueilla sijaitsevat moottorikilpa- ja harjoitteluradat

Näillekin olisi hyvä saada kehitettyä kriteereitä

– kauppakeskukset

– matkailuhankkeet

Lisätietoja

– erityisasiantuntija Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola at sll.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa