Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­liit­to budjetista: haitalliset tuet alas ja metsien suojelu ylös

Suomen luonnonsuojeluliitto lähetti kaksi esitystä ministereille ja hallituspuolueiden johdolle budjettineuvotteluja varten. Ensinnäkin ympäristölle haitallisia tukia pitää karsia ja toiseksi METSO-metsiensuojeluohjelman rahoja lisätä.

Tänä vuonna on puhuttu aiempaa enemmän turhien ja haitallisten tukien poistamisesta. Asiaa on selvitetty jo monta kertaa muun muassa valtiovarainministeriön, ympäristöministeriön ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskus VATT:in toimesta.

Tukia saavien tahojen lobbarit pitävät tietysti rahoista tiukasti kiinni. He pitävät niitä saavutettuna etuna. Vain 10 prosenttia Suomen yli neljän miljardin vuosittaisista yritystuista on suunnattu uudistaviin tukiin.

”Haitallisten tukien väitetään joskus vaikuttavan haitallisesti teollisuuden kilpailukykyyn, mutta näyttöä tästä ei ole. Keskustelu vertautuu hiilivuodosta käytyyn keskusteluun, jonka VATT on todennut uskomukseksi eikä havaintoihin perustuvaksi tosiasiaksi”, sanoo Luonnonsuojeluliiton ilmastosta ja energiasta vastaava suojeluasiantuntija Otto Bruun muistuttaa.

Vaarana on, että haitalliset tuet hautautuvat taas uuteen selvitystyöryhmään. Luonnonsuojeluliiton mielestä tukien karsiminen on välttämätöntä aloittaa nyt. Näin valtio säästäisi rahaa ja ympäristöä samalla kertaa.

Fossiilitalous kuriin ja biotalous kestäväksi

Tukien karsimisen lisäksi olennaista on kohdentaa myös biotalouden ja energian tuet kestävästi. Metsiä tulee käyttää ilmaston kannalta järkevästi ja luonnon monimuotoisuutta vaarantamatta.

Liitto esitti budjetin valmistelijoille, että

– biojalostamoille ehdotetut tuet kohdennetaan mieluummin biokaasun sekä kevyen, julkisen ja sähköisen liikenteen edistämiseen

– metsähakkeen syöttötariffin piiristä poistetaan kannot ja järeä puu sekä edistetään metsissä lahopuun määrän kasvattamista

– energiaintensiivisen teollisuuden veronpalautuksesta ja fossiilisiin polttoaineisiin nojaavista yksityisautoilua edistävistä tuista (vapaa autoetu ja kilometrikorvauksen ylikompensoiva osuus) tulee luopua asteittain lähivuosina

– päästökaupan huutokauppatulot on syytä suunnata hyviä ilmastoratkaisuja edistävään rahastoon.

Metsien suojelu

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma METSO on kaikkien metsäpolitiikan osapuolten voimakkaasti kannattama hanke.

”METSO-ohjelman vuosittainen ympäristöministeriön puolen rahoitustarve on noin 18 miljoonaa euroa, mutta sekä valtiovarainministeriön että ympäristöministeriön budjettiesityksissä ensi vuonna rahaa olisi käytössä vain 11 miljoonaa”, kertoo Luonnonsuojeluliiton metsistä vastaava suojeluasiantuntija Paloma Hannonen.

”Ellei summaa koroteta, METSO-ohjelmaan syntyy merkittävä rahoitusvaje tilanteessa, jossa metsänhakkuita aiotaan lisätä. Metsälajisto köyhtyy ja uhanalaistumiskehityksen torjuminen vaatii lisätoimia kiireellisesti.”

Budjettityö jatkuu koko syksyn

Tällä viikolla valtiovaraiministeriö on tavannut eri ministeriöt yksi kerrallaan. Luonnonsuojeluliiton ensimmäinen budjettiviesti lähetettiin päättäjille näitä neuvotteluja varten.

Hallituspuolueiden ”budjettiriihi” on elokuun lopulla. Eduskuntaan budjetti saapuu syyskuussa.

”Luonnonsuojeluliitto esittää vielä lisää parannuksia hallituspuolueille ja eduskunnan valiokunnille”, kertoo erityisasiantuntija Tapani Veistola.

”Budjetti päätetään perinteisesti eduskunnan viimeisenä työnä ennen joululomaa. Luonnonsuojeluliitto seuraa asiaa loppuun asti, koska valtion rahoilla voidaan tehdä paljon hyvää tai pahaa.”

Jaa sosiaalisessa mediassa