Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Valtio rahoittaa virheellisesti Kemi- ja Iijoen kalateitä ennen vel­voi­te­päi­vi­tyk­siä

Suomen luonnonsuojeluliitto pitää vääränä valtion ja Metsähallituksen päätöstä kustantaa kalatiehanke Iijoen Raasakassa, vaikka Iijoen kalatalousvelvoitteiden päivitysprosessi on kesken.

Sierilän voimalaitoshanke uhkaa vapaana virtaavaa Kemijokea ja sen kalastuskohteita. Kuva: Johannes Sipponen
Kemijoki. Kuva: Johannes Sipponen / Luonnonsuojeluliitto

Luonnonsuojeluliiton mielestä kalateiden rakentaminen Suomen vesivoimalaitoksiin tulee tehdä ensisijaisesti velvoitemuutosten kautta. Näin totetuu ”aiheuttaja maksaa” -periaate, jonka mukaan ympäristöä vahingoittavan tulee vastata aiheuttamistaan vaurioista ja menetyksistä. Suomessa riittää silti myös sellaisia virtavesien kunnostuskohteita, joissa valtion rahoitus on edelleen tarpeen.

Luonnonsuojeluliiton tietojen mukaan Lapin ELY-keskuksen kalatalousviranomainen on maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta valmistellut Kemi- ja Iijoelle vesilain mukaista muutoshakemusta voimayhtiöille määrättyihin kalatalousvelvoitteisiin. Kalatalousvelvoitteilla korvataan kalastukselle aiheutuvia haittoja, ennen usein kalanpoikasten istutuksilla, mutta nykyään yhä useammin kalateillä ja muilla ennallistustoimilla.

”Iijoen kalatiehankkeen rahoitus olisi kannattanut harkita vasta velvoitemuutoksen jälkeen. Nyt hakijaksi on tullut Pohjolan Voiman ohella mukaan myös Metsähallitus, joka ei edes omista vesialueita Raasakan alueella. Kulut tulevat siten veronmaksajien ja voimalaitosten haitankärsijöiden kontolle”, Suomen luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja Päivi Lundvall sanoo.

Raasakan kalatien kokonaiskustannukset ovat yhteensä 3,2 miljoonaa euroa. Valtio lupaa maksaa tästä kaksi miljoonaa euroa. Valtion lisäksi kalatietä rahoittaisivat voimayhtiö ja alueen kunnat.

Luonnonsuojeluliitto muistuttaa, että Euroopassa paraikaa myös puretaan vanhoja ja haitallisiksi koettuja patoja vesipuitedirektiivin ja virtavesiluonnon arvostuksen kohotessa. Näin tehdään esimerkiksi Saksassa ja Ruotsissa. Liiton mielestä Suomeenkin pitäisi saada patojenpurkuohjelma sekä toistaiseksi toimiville vesivoimaloille ajanmukaiset velvoitteet. Suomalaiset vesialueiden omistajat ovat alimitoitetuilla velvoitteilla tukeneet vesivoiman tuotantoa jo kymmenillä miljoonilla euroilla.

Tiedotetta muokattu 17.05.2017: Raasakan kalatien kokonaiskustannukset ovat 3,2 miljoonaa, ei 4,3 miljoonaa. 

Jaa sosiaalisessa mediassa