Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Ve­sien­suo­je­lu­vin­kit mökille ja pihalle

Käymälä ja jätteet

 • Jos asut omakotitalossa, valitse käymäläksesi kompostoiva käymälä, erotteleva käymälä tai muu vaihtoehtoinen, ravinteiden kierrätystä edistävään tekniikkaan perustuva ratkaisu. Harmaat vedet voi käsitellä erikseen sakokaivolla yhdistettynä imeytyskenttään tai maasuodattimeen. Tarkempia ohjeita saat ympäristöviranomaisilta.
 • Mökillä vesistön kannalta paras käymäläratkaisu on hyvin hoidettu kuivakäymälä, jossa virtsa imeytetään kuivikkeeseen ja käymäläjäte kompostoidaan.
 • Huolehdi, että lemmikkieläinten ulosteet ja virtsa päätyvät biojätteeseen tai kuivalle metsäalueelle. Sadevesiviemärien läheisyydestä, pihoilta ja rannoilta ulosteiden sisältämät bakteerit joutuvat vesistöön. Useat ulosteperäiset virukset ja bakteerit voivat elää pitkiäkin aikoja ja aiheuttaa infektioita alapuolisen vesistön käyttäjille.
 • Huolehdi myös veneen jätevedet asianmukaiseen tyhjennyspisteeseen. Jäteveden laskeminen suoraan vesistöön on kiellettyä.
 • Estä jätteiden syntymistä ja lajittele jätteet. Näin vähennät kaatopaikkojen vesistövaikutuksia. Ongelmajätteet tulee kerätä käsittelyä varten erikseen. Viemäriin joutuessaan haitalliset aineet huonontavat jätevedenpuhdistamon puhdistustulosta.

Piha ja puutarha

 • Jokainen asuintalo sijaitsee jonkun vesistön valuma-alueella. Ota selvää, mihin sadevedet ja kuivatusvedet talosi ympäristöstä johdetaan. Huolehdi, että katoilta ja pihalta tulevat sadevedet imeytetään jo tontilla tai sen läheisyydessä. Vältä pihamaalla asfalttia ja suosi vettä läpäisevää pintaa sekä monivuotista kasvillisuutta. Näin sadeveden sisältämien haitallisten aineiden vesistökuormitus vähenee ja sadevesivirtaamien aiheuttama eroosio taajamapuroissa pienenee.
 • Paras kasvillisuus puutarhassa on alueen luontainen puusto, pensasto ja niitty. Nurmen perustaminen mökille tai asuintalon pihalle ei ole suositeltavaa. Nurmen kyky sitoa maa-ainesta sekä haihduttaa ja sitoa vettä on pieni verrattuna luontaiseen kasvistoon. Lisäksi nurmikko on niittyä yksipuolisempi elinympäristö lajeille.
 • Tee puutarhastasi luomupuutarha. Älä käytä keinolannoitteita ja torjunta-aineita. Arvioi tarkasti puutarhasi lannoituksen tarve kirjallisuuden tai puutarhaneuvojan avustuksella. Lannoitteet tulee levittää sateettomana aikana keväällä tai kesällä.
 • Puutarhan ja ojan, lammen tai vesistön välissä tulee olla riittävä suojakaista tai suojavyöhyke ja puutarha tulee pitää kasvipeitteisenä talven yli.
 • Korjauta ja pesetä auto huoltoasemalla tai muussa paikassa, missä tippuva öljy, noki ja pesuvedet johdetaan käsiteltäväksi. 

Rannan käyttö

 • Pidä rantaviiva luonnontilaisena ja kasvillisuuden peittämänä. Näin rantavyöhyke suojaa vesiluontoa parhaiten.
 • Rantaviivan muokkauksen, ruoppauksen tai maan täytön voi korvata laiturimaisilla rakenteilla ja pitkospuilla. Rantaviivan muokkaus vapauttaa aina vesistöön rehevöittäviä ravinteita ja vaikeuttaa kalojen ja muiden vesieliöiden elinolosuhteita.
 • Jos kuitenkin päädyt täyttämään, ruoppaamaan tai muuten muotoilemaan rantaa, ilmoita suunnitelmistasi kuntasi ympäristöviranomaiselle. Ruoppausmassat tulee aina sijoittaa maa-alueelle. Rannan muokkaus tulee tehdä esimerkiksi loppusyksystä, talvella tai alkukeväästä, jolloin siitä on vähiten haittaa.
 • Vesikasveja voi poistaa oman rannan edustalta, jos ne haittaavat rannan käyttöä. Vie leikattu vesikasvimassa heti maalle ja kompostoi se. Kasvimassasta vapautuu hajotessa ja sateessa suuria määriä ravinteita, jotka valuvat helposti takaisin vesistöön. Muista, että varsinkin matalilla rannoilla tiheä kasvillisuus on luonnollista ja sen säilyttäminen toivottavaa.

Kalasta ja veneile oikein

 • Kalasta kestävästi. Älä siis ota kaloja enempää kuin itse tarvitset. Muista kalojen rauhoitusajat: kalat tarvitsevat lisääntymisrauhan. Vapauta kala tarvittaessa. Esimerkiksi alamittaiset kalat tulee aina vapauttaa. Muista hellävarainen käsittely vapautettaessa.
 • Muista maksaa kalastuksenhoitomaksu ja tarvittavat lupamaksut. Maksut käytetään kalavesien hoitoon.
 • Hanki tietoa kaloista ja niiden suojelusta. Internetistä, kirjoista sekä seurojen ja järjestöjen jäseniltä saat paljon tietoa.
 • Veneillessä ota selvää luonnonsuojelualueista ja maihinnousukielloista lintujen pesimäaikaan. Noudata veneillessä nopeusrajoituksia ja liiku hiljaa matalilla alueilla ja vältä turhaa melua.
 • Huolehdi veneen jätevedet asianmukaiseen tyhjennyspisteeseen. Jäteveden laskeminen suoraan vesistöön on kiellettyä.

Jaa sosiaalisessa mediassa