Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Suden kannanhoito kestäväksi – viime metsästysvuoden virheitä ei saa toistaa

Suomen luonnonsuojeluliitto ja Luonto-Liitto vaativat kestäviä vaihtoehtoja suden kannanhoitoon ja vaihtoehtoja tappamiselle. Suden hoitosuunnitelman tulokset pitää arvioida ja niistä pitää käydä laaja keskustelu ennen päätöksiä jatkosta. Järjestöt tuomitsevat viime metsästysvuonna susien yliverotukseen johtaneen kannanhoidollisen metsästyksen ja poliisilupien liian löysin perustein tapahtuneen jakamisen. Lisäksi on turvattava susien mahdollisuus vaeltaa Ruotsiin ja Norjaan.

Susi
Kuva: Kai Skyttä

Viime metsästysvuoden kiintiömetsästys vei yhdessä poliisin antamien lupien ja salametsästyksen kanssa noin kolmanneksen susistamme. Se on maamme erittäin uhanalaiseksi luokitellulle susikannalle liikaa. Se hajotti myös terveitä ja vahinkoja aiheuttamattomia susilaumoja.

Vahinkojen estämiseksi on kehitettävä aktiivisesti muita keinoja kuin metsästäminen. Viime metsästysvuoden kaltainen metsästys vain lisää vahinkoja.

Vahinkoja tulee ehkäistä esimerkiksi suojaamalla koti- ja tuotantoeläimiä petoaidoilla ja laumanvartijakoirilla. Petoaitoja saa valtiolta ja talkooapua ovat antaneet muun muassa luontojärjestöt. Vahinkojen ennaltaehkäisykeinojen käyttämisen tulee olla edellytys tappoluvalle.

Susineuvontaa ja valistusta on lisättävä. Jotta susikanta saadaan kestävälle tasolle, on esimerkiksi koirilla ja laittomilla haaskoilla tehtävä salametsästys pystyttävä kitkemään pois. Tästä päävastuu on metsästäjillä ja viranomaisilla, joiden pitää lisätä erävalvontaa.

Susille on turvattava elinmahdollisuus myös Lapissa, missä ei ole nyt yhtään susilaumaa. Ruotsin ja Norjan susikannat ovat niin pieniä, että se johtaa sukusiitokseen ja susien elinkyvyn heikkenemiseen. Tästä syystä tarvitaan susille turvallinen vaellusreitti Ruotsiin ja Norjaan.

Suden suojelussa toimivat luonnonsuojelujärjestöt tapasivat Suuressa Susikonferenssissa Tampereella 24.–25.9.2016. Kokoukseen osallistuivat muun muassa Luonto-Liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto ja sen piirit sekä eläinsuojelu- ja eläinoikeustoimijoita. Kokouksen tarkoituksena oli löytää kestäviä ratkaisuja Suomen susikannan elinvoimaisuuden turvaamiseksi.

 

Lisätietoja:

– Suomen luonnonsuojeluliitto, erityisasiantuntija Tapani Veistola, puh. 0400 615 530

– Luonto-Liitto, järjestöpäällikkö Sami Säynevirta, puh. 040 560 7303

– Luonto-Liiton susiryhmä, puheenjohtaja Mari Nyyssölä-Kiisla, mari.nyyssola-kiisla@luontoliitto.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa