Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Pohjoismaiset ym­pä­ris­tö­jär­jes­töt kokoontuivat arktisella alueella

Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan ympäristönsuojelun kansalaisjärjestöt kokoontuivat 14.-16.9. Inariin keskustelemaan arktisen luonnon suojelusta. Lisäksi kokoukseen osallistuivat Färsaarten, ja ensimmäistä kertaa myös Ahvenanmaan, edustajat.

Järjestöjen tavoitteena on tiivistää yhteistyötä arktisen alueen suojelemiseksi. Suomi on Arktisen neuvoston puheenjohtajamaa vuosina 2017-2019. Ympäristöjärjestöt odottavat Suomen puheenjohtajuuskaudelta toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sekä luonnonvarojen käyttöön kestävyyttä. Osallistujat olivat huolissaan arktisen alueen valtioiden halusta päästä käsiksi öljyvaroihin, mikä pahentaisi osaltaan ilmastonmuutosta ja edellyttäisi uusia tie- ja rautatieinvestointeja.

Keskusteluissa nousivat esiin erityisesti ilmastonmuutos ja arktisen alueen luonnonvarojen suojelu. Järjestöt vaihtoivat myös kokemuksiaan kampanjoinnista ajankohtaisissa ympäristökysymyksissä, esimerkiksi kemikaaleja ja mikromuoveja vastaan. Osallistujat vierailivat Inarijärvellä alueen ikivanhoilla, pyhillä paikoilla ja kuulivat Saamelaiskäräjien edustajan näkemyksiä pohjoisen luonnonsuojelun suhteesta kulttuuriin.

Pohjoismaisten ympäristönsuojelun kansalaisjärjestöjen yhteinen jäsenmäärä on lähes puoli miljoonaa. Järjestöt tapaavat vuosittain jossakin pohjoismaista. Tapaamiseen osallistuivat Danmarks Naturfrednigsforening (Tanska), Naturskyddsförening (Ruotsi), Naturvernforbundet (Norja), FNU (Färsaaret), Natur och Miljö (Suomi, Ahvenanmaa) ja Suomen luonnonsuojeluliitto (Suomi).

 

Lisätietoja:

Matti Nieminen, viestintäpäällikkö, Suomen luonnonsuojeluliitto, 050 5642283

Bernt Nordman, verksamhetsledare, Natur och Miljö, 045 270 0313

Jaa sosiaalisessa mediassa