Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­liit­to vastustaa kauppakeskuksia ja avohakkuita lisääviä kaavoituksen muutoksia

Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä valmisteilla olevat kaavoituslainsäädännön muutokset vaarantavat ympäristön ja kansalaisten oikeuksia. Lakimuutos lisäisi muun muassa isoja kauppakeskuksia ja taajamien ulkoilumetsien avohakkuita.

Ympäristöministeriö kerää lausuntoja maankäyttö- ja rakennuslain muutoksista elokuun loppuun asti. Asiaa valmistellut ”Kaavoituksen ja rakentaminen lupien sujuvoittaminen” -työryhmä oli riitainen. Suomen luonnonsuojeluliitto, Kuntaliitto ja kolme muuta tahoa jättivät loppuraporttiin eriävän mielipiteen.

”Esitykset romuttaisivat kaavoituksen tasapainon, kun valtaa siirrettäisiin ELY-keskuksilta kunnille ja kunnilta taas kauppaketjuille ja metsänhakkaajille”, sanoo Suomen luonnonsuojeluliittoa työryhmässä edustanut erityisasiantuntija Tapani Veistola. ”Vain aurinkopaneeleja edistävä pykälä parantaisi ympäristöä. Muut muutokset heikentäisivät ympäristöä ja kansalaisten oikeuksia nykyisestä.”

”Kuntalaiselle muutokset tietäisivät lisää kaupan suuryksikköjä ja avohakkuuraiskioita sekä vähemmän vaikutusmahdollisuuksia ja viihtyisiä ulkoilumetsiä”, Veistola tiivistää.

Luonnolle todennäköisesti haitallisin esitys on metsänhakkuita kaava-alueilla säätelevien maisematyölupien vähentäminen. Ne poistettaisiin esimerkiksi yleiskaavojen maa- ja metsätalousvaltaisilta alueilta (M-alkuiset kaavamerkinnät).

Maisematyölupia harkittaessa on voitu tarvittaessa muuttaa esimerkiksi taajamien lähimetsien avohakkuita harvennushakkuiksi. Jos maisematyöluvitus poistetaan, ulkoilija ei enää voisi puolustaa taajamassa lähimetsäänsä eikä kesämökkiläinen maisemaansa avohakkuilta. Myös uhanalaisten lajien esiintymispaikat tuhoutuisivat, kun ei enää olisi lausuntokierrosta ja lupamenettelyä, jonka yhteydessä ne voitaisiin ottaa huomioon.

Toinen merkittävä muutos koskee isoja kauppoja. Kunnat ovat sijoittaneet vähittäiskaupan suuryksikköjä kaavoilla.

”Jos isojen kauppojen kaavoitusta nyt löysennetään, vaarana on että isot kaupat alkavat heiluttaa liikennettä, palveluja ja yhdyskuntarakennetta kuin häntä koiraa”, Veistola varoittaa.

Jaa sosiaalisessa mediassa