Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Päätös Talvivaarasta ympäristön kannalta siedettävä

Suomen luonnonsuojeluliitto on pääasiassa tyytyväinen Vaasan hallinto-oikeuden päätökseen Talvivaaran purkuputkiluvasta ja ympäristöluvasta. Jos Terrafame noudattaa päätöstä, säilyvät Nuasjärvi ja Vuoksen vesistön toistaiseksi saastumattomat järvet kohtuullisen hyvälaatuisina.

Vaasan hallinto-oikeus on tehnyt päätöksessään purkuputkiluvasta kompromissiratkaisun Terrafamen ja valittajien vaatimusten välillä. Terrafame saa laskea Nuasjärveen purkuputken kautta 15 000 tonnia sulfaattia vuodessa, minkä vesistö vielä kestää. Raja on selvästi pienempi kuin yritys itse haluaisi. Lisäksi muun muassa mangaanin ja nikkelin päästörajat saattavat rajoittaa juoksutettavien vesien määrää.

”Kompromissi on ympäristönsuojelun kannalta siedettävä, joskaan hyvänä ratkaisua ei voi pitää. Olennaista on, että Terrafamen tulee viimeinkin alkaa noudattaa sille myönnettyjä ympäristölupia. Vesistöjen pilaamiselle on saatava piste”, sanoo Luonnonsuojeluliiton asiantuntija Pertti Sundqvist.

Samanaikaisesti annettu päätös vuoden 2014 ympäristöluvasta on Luonnonsuojeluliiton mielestä vielä merkittävämpi ja ympäristön kannalta positiivinen. Terrafame joutuu parantamaan toiminnan ympäristöturvallisuutta rakentamalla huomattavan määrän uusia turvallisempia altaita jätesakkojen varastoimista varten. Uudet altaat on määrätty ongelmajätealtaiksi toisin kuin nykyinen kipsisakka-allas. Niiden rakenteiden täytyy olla turvallisempia kuin vanhassa altaassa, mikä vähentää uusien altaiden vuotoriskiä.

Terrafamen kannalta ratkaisu on erittäin kallis ja se joutunee sijoittamaan kymmeniä tai satoja miljoonia rakenteisiin erittäin lyhyessä ajassa. Uusien altaiden on oltava käytössä vuoden 2017 loppuun mennessä.

Suomen luonnonsuojeluliitto huomauttaa, että tämä ratkaisu nostaa merkittävästi Terrafamen kustannuksia ja tekee entistä vaikeammaksi saada toimintaa kannattavaksi.

”Nämä erittäin suuret lisäkulut tulevat näkymään mahdollisissa valtion rahoituspäätöksissä. Käytännössä kuluihin joudutaan myöntämään lisäbudjetissa vielä aivan uusi määräraha tämän vuoden kesään mennessä”, sanoo Sundqvist.

Luonnonsuojeluliitto pitää kaivoksen hallittua alasajoa yhteiskunnan kokonaisedun kannalta edelleen parhaana vaihtoehtona.

Jaa sosiaalisessa mediassa