Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Järjestöt valittivat hallinto-oikeuteen – Ärjän hakkuut keskeytettävä heti

Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ja Kainuun lintutieteellinen yhdistys valittivat tänään Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen Kainuun ELY-keskuksen päätöksestä Ärjän hakkuissa. Järjestöt vaativat UPM:n hakkuiden kiireellistä keskeyttämistä.

Ärjänsaaren rantatörmät. Kuva: Jukka Eskelinen.

Metsäyhtiö UPM hakkaa parhaillaan luonnon- ja virkistysarvoiltaan ainutlaatuista Ärjänsaarta Kainuussa, eikä keskeyttänyt hakkuita Kainuun ELY-keskuksen kehotuksesta huolimatta vireillepanon käsittelyn ajaksi. ELY-keskus hylkäsi 4. helmikuuta ympäristöjärjestöjen vireillepanon Ärjän hakkuiden keskeyttämiseksi. Saaren luontoarvot ovat vaarassa nyt kadota UPM:n kiireisten hakkuiden seurauksena.

”Olemme erittäin pettyneitä sekä UPM:n että ELY:n toimintaan. Hakkuut olisi pitänyt laittaa jäihin valituksen ajaksi. Nyt saarella tuhotaan kovaa vauhtia sitä luontoa, jonka haluamme valituksellamme pelastaa. Jos hakkuut on saatettu loppuun ennen asioiden käsittelyä ja kunnollisia selvityksiä, on luonto menetetty. Odotamme vastuullisempaa toimintaa UPM:ltä, joka juuri julkisti tehneensä viime vuonna liikevoittoa yli miljardin”, toteaa Kainuun lintutieteellisen yhdistyksen puheenjohtaja Vesa Hyyryläinen.

Ärjän hakkuut herättävät myös paikallisesti vastutusta Kainuussa. Kainuun Sanomien gallup-kyselyssä 27.tammikuuta yli tuhannesta vastaajasta selkeä enemmistö (71 prosenttia) toivoi Ärjän hakkuiden peruuntuvan. Samoin UPM:n järjestämään yleisötilaisuuteen 3. helmikuuta osallistui noin sata hakkuiden herättämää asukasta.

Suomen luonnonsuojeluliitto huomauttaa, että hakkuiden vaikutusten arvioinnissa ei ole tunnistettu olennaisimpia metsänkäsittelyn haittoja Natura-alueen suojeluperusteisiin. Naturan keskeisenä suojeluperusteena on harjumetsät, joita ELY:n lausunnonkin mukaan nyt hakattava 120 hehtaarin ala on kokonaisuudessaan. Hakkuiden jälkeen metsät olisivat erittäin alttiita tuulituhoille ja ELY:n arvio hakkuiden vaikutuksista on siten puutteellinen.

Suomen luonnonsuojeluliitto, Luonto-Liitto sekä Kainuun lintutieteellinen yhdistys ovat käyneet paikanpäällä Ärjässä tutkimassa saaren luontoa. Hakkuiden kohteena olevat metsät ovat osin hyvin vanhaa, 180-200 -vuotiasta metsää. Hakattava ala on Naturan suojeleman boreaaliset luonnonmetsät –luontotyypin osalta mitä ilmeisimmin merkittävästi laajempi kuin aiemmissa selvityksissä on esitetty. Puuston iän ja metsän rakenteen määrityksessä vaikuttaakin olevan merkittäviä puutteita ja virheitä.

UPM on pyrkinyt myös lainvastaisesti estämään käynnissä olevien hakkuiden valokuvaamisen.

”Ärjä on hyvä esimerkki siitä mitä tapahtuu, kun hakkuumäärät nostetaan kestämättömälle tasolle. Yhä useammin hakataan luonnon kannalta ja myös paikallisten ihmisten näkökulmasta kestämättömissä kohteissa. Tällaista toimintaa emme voi hyväksyä UPM:n tai kenenkään tekemänä. Vastuutonta toimintaa ei voi verhota biotaloudeksi. Edellytämme sekä yhtiöiltä että viranomaisilta selkärankaa Ärjän tilanteen ratkaisemiseksi”, sanoo Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Risto Sulkava.

Jaa sosiaalisessa mediassa