Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

UPM hakkaamassa Naturaan kuuluvan Ärjän

Suomen luonnonsuojeluliitto on huolissaan Natura-alueiden kohtelusta maassamme. Liitto paheksuu metsäyhtiö UPM:n suunnitelmia aloittaa hakkuut Oulunjärvellä Ärjän harjusaarella. Saari kuuluu valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan ja eurooppalaiseen Natura 2000 -verkostoon.
Oulunjärvellä sijaitsevan Ärjänsaaren rantatörmää.
Ärjänsaaren rantatörmiä. Kuva: Mikko Niskasaari / SLL

Ärjä on upea retkeilykohde, joka on tunnettu varsinkin kilometrien pituisista hiekkarannoistaan. Saaren metsät ovat saaneet kehittyä vuosikymmeniä ilman hakkuita yhä luonnontilaisemmiksi ja helppokulkuisiksi.

Oulujärven Natura-alueella, johon Ärjäkin kuuluu, on tehty havaintoja myös vaateliaan eläinlajiston paluusta vuosikymmenten takaisten hakkuiden jälkeen. Merikotka lukeutuu alueen pesimälinnustoon.

“Ärjän hakkuut osoittavat millaisilla alueilla metsäyhtiöt ovat valmiita toimimaan. Jos laki ei turvaa, kaikki on sallittua. Hakkuut tuhoavat virkistyksen kannalta huomattavan merkittävän saaren, eikä se kiinnosta yhtiötä lainkaan”, toteaa Kainuun luonnonsuojelupiirin metsävastaava Vesa Hyyryläinen.

Suomen luonnonsuojeluliitto on huolissaan Natura-alueiden turvaamisesta yleisestikin. Jos alue on Natura-verkostossa arvokkaiden rantojensa takia, ovat alueen metsät usein kokonaan kartoittamatta. Tämä tarkoittaa sitä, että suojelualueen metsän voi jopa avohakata lähes rantaan saakka.

Suomessa myönnetään edelleen puutteellisilla tai jopa puuttuvilla tiedoilla hakkuulupia myös suojelun kannalta arvokkaisiin metsiin. Ärjän saareltakin puuttuu kunnollinen linnustoselvitys. Hakkuiden vaikutuksia on vaikea arvioida, jos ei tiedetä edes lähtötilannetta.

Luonnonsuojeluliiton mielestä ympäristöviranomaisten tulisi pikaisesti päivittää Natura-alueiden toimenpideohjeita ja luontotyyppikartoituksia.

“On kansallinen häpeä, että ilman kartoituksia pistetään matalaksi Natura-verkoston arvokkaita kohteita. Siitä ovat vastuussa sekä UPM, ELY-keskukset että ympäristöministeriö”, sanoo Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Risto Sulkava.

Mikkelikin hakannut suojelualueella

Suomen luonnonsuojeluliitto teki vuosina 2014-2015 selvityksiä Natura-alueen luontoarvoista Etelä-Savossa Luonterilla. Inventoinneissa löytyi satoja hehtaareja aiemmin kartoittamatonta luonnonmetsää ja runsaasti vanhan metsän indikaattoreita.

Luonterin luonnonsuojelualueelta löytyi useita luonnonmetsissä tehtyjä tuoreita hakkuita. Räikeimmät esimerkit löytyivät Mikkelin kaupungin suojelualueelta.

Luonnonsuojeluliiton asiantuntijat arvioivat Suomessa tehtyjen pistokokeiden perusteella, että hakkuiden uhkaamia Natura-verkoston suojelunarvoisia metsiä löytyy maastamme tuhansia hehtaareja.

Suomen luonnonsuojeluliitto on julkaissut YouTubessa lyhyen dokumenttifilmin Natura-alueiden luontoarvoihin kohdistuvista uhkista. ”Norppien Saimaa – paperilla suojeltu” on kuvattu Luonterilla.

Jaa sosiaalisessa mediassa