Rahankeräyslupa RA/2016/780
  • Rahankeräysluvan saaja: Suomen luonnonsuojeluliitto ry
  • Rahankeräysluvan myöntänyt viranomainen: Poliisihallitus
  • Luvan numero: RA/2016/780
  • Luvan myöntämisajankohta: 16.11.2016
  • Keräyksen toimeenpanoaika: 01.01.2017-31.12.2021.
  • Keräyksen toimeenpanoalue: Koko Suomen alue Ahvenanmaata lukuun ottamatta.
  • Kerättävien varojen käyttötarkoitus: Suomen luonnonsuojeluliitto on luonnon monimuotoisuutta, kestävää kehitystä, ympäristönsuojelua sekä kulttuuriperinnön vaalimista edistävä valtakunnallinen kansalaisjärjestö. Keskeisiä ympäristötavoitteita ovat luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttäminen, vesien hyvä tila, ilmastonmuutoksen hillitseminen sekä tie kohtuutalouteen. Keräyksen avulla pyritään hankkimaan varoja liiton perustoimintaan sekä liittokokouksen linjauksiin sisältyvien hankkeiden rahoittamiseen. Liiton pitkäaikaista perustoimintaa ovat saimaannorpan, soiden, vesien ja metsien suojelutyö.
  • Aika, jonka kuluessa varat on tarkoitus käyttää keräystarkoitukseen: 2017–2021.