Tältä sivulta löydät tietoa Suomen luonnonsuojeluliiton tekemästä työstä soiden ennallistamiseksi.

1.Mitä tapahtui Hiilipörssille?

Hiilipörssi oli Luonnonsuojeluliiton hanke, jossa selvitettiin soiden ennallistamisen soveltuvuutta päästökompensaatioksi. Kokemusten ja tiedon karttuessa Luonnonsuojeluliitto linjasi, että kompensaatioiden tarjoaminen ei sovi järjestölle. Haluamme keskittyä päästöjen hyvittämisen sijasta päästöjen vähentämiseen.

Soita haluamme yhä ennallistaa, ja siksi muutimme hieman palvelumme ajatusta ja liitimme toiminnan tiiviimmin Luonnonsuojeluliiton muiden tehtävien yhteyteen. Siinä hiilivarastojen suojelun ohella korostuvat entistä enemmän luonnon monimuotoisuuden suojelu, vesien tilan parantaminen ja muut suon ekosysteemipalvelut. 

Jos lahjoitit meille Hiilipörssin kautta soiden ennallistamiseen, toteutamme lahjoituksesi avulla ennallistamisen loppuun Luonnonsuojeluliitossa, koska jatkamme ennallistamistyötä entiseen tapaan. Työn etenemistä voit seurata Luonnonsuojeluliiton verkkosivuilla. 

Hiilipörssi jatkaa toimintaansa luonnonsuojeluliitosta erillisenä osakeyhtiönä, joka pyrkii tarjoamaan yrityksille suunnattua kompensaatiopalvelua.

2. Millä perusteella ennallistettavat suot valitaan? Millainen suo soveltuu ennallistettavaksi?

Käytännössä hyvin monenlaiset alueet sopivat hyvin ennallistettavaksi. Suo voi olla rehevä tai karu, pieni tai iso. Etenkin rehevillä soilla on erityisen paljon potentiaalia suuren hiilivuodon pysäyttämiselle.

Tärkeää on, että ennallistettavaksi tarjottava suo on yhtenäinen vesiallas tai muuten järkevä kokonaisuus. Muuten oikeaa vesitasapainoa ei voida palauttaa, eikä suota synnyttää. Jos siis suolla on useita maanomistajia, tulisi kaikkien olla mukana. Meiltä voi pyytää apua neuvotteluihin. 

Kohteet valitsevat Suomen luonnonsuojeluliiton asiantuntijat.

3. Mihin lahjoitettavat varat käytännössä käytetään?

Lahjoitetusta rahasummasta 70% käytetään suoraan ennallistamistyöhön. Jäljelle jäävä 30% käytetään ennallistamisesta tiedottamiseen, soiden suojelua edistävään vaikuttamistyöhön, ennallistamisen markkinointiin ja hallintokuluihin. Prosenttien jakautumista kohteiden kesken tarkennetaan kevään 2021 aikana.

4. Voinko itse mennä suolle katsomaan, mitä siellä tapahtuu?

Joillakin kohteilla järjestetään käsipelillä tehtäviä ennallistustapahtumia, joissa saat halutessasi tuntumaa konkreettiseen luonnonsuojelutyöhön – ja tehokkaan treenipäivän!

Julkaisemme kuvia ennallistamiskohteista kohdekuvausten ja kuulumisten yhteydessä aina kun se on mahdollista.

5. Mistä tiedän, että raha menee perille?

Soiden ennallistamistoimien etenemistä voi seurata sivuillamme julkaistavista uutisista ja blogikirjoituksista. Lisäksi toimitamme jokaiselle lahjoittajalle tämän nimellä varustetun lahjakirjan, josta käy ilmi suo, jota lahjoitetuilla varoilla ennallistetaan.

6. Mitä suon ennallistamisessa tapahtuu käytännössä?

Suon ennallistamisella palautetaan ojituksessa kärsinyt suoekosysteemi takaisin kohti luonnontilaa. Käytännössä ojia tukitaan ja puustoa saatetaan poistaa, jotta vedenpinnan taso kohoaisi, suolajisto palautuisi ja turpeen muodostuminen (ja samalla hiilen sitominen) käynnistyisi.

Ennallistaminen tapahtuu vaiheittain:

  1. Suon ennallistamiseen lahjoitetaan tarpeeksi rahaa. 
  2. Maanomistaja tarjoaa suon ennallistamistoimia varten.
  3. Kohde ennallistetaan, eli ojat tukitaan tai padotaan, yleensä koneellisesti. Tarkoituksena on pysäyttää veden virtaus. Tarkemmat toimenpiteet vaihtelevat kohteen mukaan. Ennallistamisen suunnittelee aina asiantuntija.
  4. Ojien tukkimisen jälkeen pohjaveden pinta nousee, jolloin hapellinen hajotustoiminta lakkaa, eli suon hiilivaraston purkautuminen päättyy. Sammalten kasvu lisääntyy tai alkaa uudelleen, jolloin hiilen varastointi suohon lisääntyy.
  5. Seurataan, että padot toimivat ja ennallistus saavuttaa tavoitteensa, eli alueen soistuminen alkaa. Tarvittaessa täydennetään patomäärää tai tehdään muita korjaavia toimenpiteitä.

Lisätietoa ennallistamisesta seuraavista oppaista

7. Eivätkö soiden metaanipäästöt ole todella suuret? Eikö ennallistaminen siis lämmitä ilmastoa?

On totta, että luonnontilaiset suot tuottavat metaanipäästöjä ilmakehään. Metaani on 28 kertaa hiilidioksidia voimakkaampi kasvihuonekaasu, mutta sen elinikä ilmakehässä on suhteellisen lyhyt, toisin kuin hiilidioksidin joka säilyy ilmakehässä satoja vuosia.

Suot ovat varastoineet hiilidioksidia ilmakehästä vuosituhansien ajan, ja tässä prosessissa syntyy metaania. Pitkällä aikavälillä turpeen hiilivaraston ja hiilen sidontakyvyn ilmakehää viilentävä vaikutus kääntyy suuremmaksi kuin metaanin lämmittävä vaikutus

Ennallistamiskohteesta riippuen metaanipäästöjen lisääntymisen vuoksi ennallistaminen viilentää ilmakehää vasta jonkin ajan kuluttua, kohteesta riippuen tässä saattaa mennä muutamista vuosista satoihin vuosiin. Ennallistettu, kuten myös luonnontilainen, suo siis viilentää ilmastoa lopulta, mutta tässä saattaa kestää.

8. Voivatko yritykset lahjoittaa ennallistamiseen?

Ennallistyöhön lahjoittaminen on tällä hetkellä mahdollista kaikille, niin yksityisille, yrityksille kuin yhteisöille. Lahjoitussumma kohdennetaan kaikissa lahjoituksessa edellä kuvatalla tavalla.

Mikäli yrityksesi tai taustayhteisösi on kiinnostunut laajemmasta yhteistyöstä edistää ilmastonsuojelua, luonnon monimuotoisuuden vaalimista ja vesistöjen tilan parantamista tukemalla soiden ennallistamista, ota yhteyttä yritysyhteistyöpäällikkö Pirjo Itkoseen. Yhteystiedot löydät alta.

9. Kuinka voin antaa ennallistamista lahjaksi?

Jos annat ennallistamisen lahjana, kirjoita lahjoitusta tehdessä lahjan saajan nimi sille varattuun paikkaan. Sähköpostin voi jättää täyttämättä, jos haluaa itse antaa lahjan. Muussa tapauksessa lahjakirja lähetetään sähköpostiin.

Mikäli haluaa lahjan saajalle tiettynä päivänä lahjakirjan, voi sen merkitä nimen ja sähköpostin kanssa samaan kohtaan. Jos haluat, että lahjakirja postitetaan tiettynä ajankohtana, kannattaa lahjoitus tehdä hyvissä ajoin.

Soiden ennallistaminen