Haitallisten vieraslajien leviäminen pysäytetään kansalaisten, kuntien, järjestöjen ja yritysten yhteistyöllä.

Kuva: Raisa Ranta / SLL

Siirry sisältöön

Haitalliset vieraslajit uhkaavat suomalaista alkuperäistä lajistoa ja luontotyyppejä, valtaavat pihat ja tontit alentaen maan arvoa, aiheuttavat ihmisille terveydellistä haittaa sekä käyvät jopa kuntien taloudelle aiheuttaen torjunta- sekä piilokustannuksia.

Valtaavatko vieraslajit kotipihasi tai naapurustosi?

VieKas LIFE -hanke ja sen yhteistyökumppanit järjestävät 20192023 kaikille avoimia ja maksuttomia vieraslajiaiheisia infotilaisuuksia, retkiä ja tempauksia, jotka lisäävät tietotasoasi vieraslajeista. Valistuneet kansalaiset pystyvät hillitsemään ja pysäyttämään haitallisten lajien leviämisen sekä niiden aiheuttamat haitat. Tapahtumissa perehdytetään vapaaehtoisia ”kansalaistieteilijöitä”, jotka kartoittavat ja yhdessä kitkevät jättipalsamin ja muut haitalliset vieraskasvit pois lähiluonnosta.

Kunnat ja muut suuret maanomistajat, aiheuttavatko vieraslajit teille harmia ja yllättäviä kustannuksia?

Haitalliset vieraslajit leviävät yksityisiltä kiinteistöiltä kunnan tai valtion maalle ja toisin päin. Vieraslajien leviäminen aiheuttaa tuohtuneita yhteydenottoja sekä torjuntatoimenpiteet synnyttävät taloudellisia kustannuksia. Viestimällä  aktiivisesti haitallisista vieraslajeista, niiden leviämistavoista sekä torjuntakeinoista on mahdollista hillitä vieraslajien leviämistä. Joissakin tapauksissa maanomistajat jopa velvollisia hävittämään EU- tai Suomen lainsäädännön piiriin lukeutuvia haitallisia vieraslajeja maaltaan.

Opettaja, tee vieraslajit tutuiksi oppilaillesi

Luonto-Liitto aloitti VieKas Life -hankkeen vieraslajiaiheiset kouluvierailut maaliskuussa 2019. Vierailut on suunnattu yläkouluille ja lukioille. Lisäksi teemme puutarha-alan opiskelijoille suunniteltuja ammattikouluvierailuja. Vierailuilla tutustutaan vieraslajeihin, niistä mahdollisesti aiheutuviin haittoihin sekä haitallisten vieraslajien torjuntaan. Vierailut sisältävät hauskoja toiminnallisia harjoituksia ja suositeltu kesto on 90 minuuttia. Vierailut ovat luokkakohtaisia. Vierailun sisältö on suunniteltu tukemaan opetussuunnitelman tavoitteita.

Lisätietoja www.luontoliitto.fi/kouluvierailut tai kouluvierailuvastaavalta sofia.kaipainen@luontoliitto.fi.

Kouluvierailijan tilauslinkki

VieKas LIFE somessa


Facebook


Instagram


Twitter

Tilaa VieKas LIFE-vieraslajihankkeen uutiskirje

Haluatko pysyä kärryillä Suomen suurimman vieraslajihankkeen uutisista, kuulumisista ja voitoista? Tilaa VieKas uutiskirje!

Uutiskirjeessä on tarjolla myös lajiesittelyjä, torjuntavinkkejä ja tietoa tulevista kartoitus- ja kitkentätapahtumista.