VieKasta toimintaa

Haitalliset vieraslajit aiheuttavat vahinkoa luonnolle, terveydelle ja taloudelle, ja vaikutukset tulevat kasvamaan ilmaston lämmetessä. Suomessa taistelua haitallisia vieraslajeja vastaan käy Luonnonsuojeluliitto VieKas LIFE -hankkeen avulla. Tutustu ja lähde mukaan!

Lue lisää

Ennallistaminen

Luonnon ennallistamisen tavoitteena on nopeuttaa ihmisen muuttaman ekosysteemin palautumista luonnontilaisen kaltaiseksi. Soilla tukitaan aiemmin avattuja ojia ja poistetaan kasvanutta puustoa. Työhön on tarttunut Luonnonsuojeluliiton Hiilipörssi. Suoristetut, ruopatut purot saavat ennallistuksessa taas mutkittelevan muotonsa kivineen ja soraikkoineen. Purotalkoita järjestetään erityisesti Luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piirissä.

Lisätietoa Hiilipörssistä

Vieraslajien kitkeminen

Haitalliset vieraslajit ovat ihmisen tarkoituksella tai vahingossa levittämiä lajeja, jotka valloittavat uudessa ympäristössään tilaa luonnonlajeilta. Jättiputken ja jättipalsamin tapaiset kasvilajit leviävät ympäristöön yleensä puutarhoista. Luonnonsuojeluliitto kitkee haitallisia vieraslajeja Viekas LIFE -hankkeessa. Hankkeessa etsitään myös malleja ja ratkaisuja kunnille. Lisäksi monissa piireissä ja paikallisyhdistyksissä järjestetään vieraslajitalkoita.

Lisätietoa VieKas LIFEsta

Perinnemaisemien hoito

Perinnemaisemat ovat muotoutuneet aikojen saatossa ihmisen työn tuloksena: viikate, karja ja tuli ovat synnyttäneet niityt, kedot ja hakamaat. Maatalouden muututtua perinnemaisemien lukemattomat lajit ovat ahdingossa. Perinnebiotooppien säilyttäminen vaatii jatkuvaa hoitoa. Luonnonsuojeluliiton piirit ja yhdistykset hoitavat perinnemaisemia talkoovoimin.

Pe­rin­ne­mai­se­mat tarvitsevat hoivaamme

Ihminen on toiminnallaan myös luonut monimuotoisuutta. Kedot ja niityt lukeutuvat Suomen lajirikkaimpiin ekosysteemeihin. Maatalouden menetelmien muututtua suurin osa perinnemaisemista on kadonnut, mutta jäljelle jääneiden hoito talkootyöllä tuottaa tulosta.

Kuva: Janne Gröning / Luonnonsuojeluliitto

Linnun­pönttöjä­ ja apua luonnolle

Linnuilla on pulaa pesistä. Uhanalaiset kolopesijät, kuten helmipöllö, valkoselkätikka ja hömötiainen, tarvitsevat järeitä lahopuita, joihin tehdä kotikolo. Näitä ei nuorista talousmetsistä juuri löydy. Luonnonsuojeluliiton yhdistysten vapaaehtoiset nikkaroivat linnuille pönttöjä ja jakavat tietojaan muillekin pönttötalkoissa. Kuva Oriveden luonnonsuojeluyhdistyksen jokavuotisista pönttötalkoista, joihin osallistuu usein kymmeniä ihmisiä.

Tavoitteemme

Luonnonsuojeluliiton tavoitteena on tehdä suomalaisesta maataloudesta aidosti vihreää. Maatalousympäristöjen uhanalaiset perinnemaisemat tarvitsevat hoitoa, ja vieraslajien leviäminen voidaan estää ajoissa.

Tutustu tavoitteisiimme

Näin voit auttaa luontoa

Lähiluonnon auttaminen ja lintujen ja pörriäisten tarkkailu on rentouttavaa ja terapeuttista. Talkoissa taas saa kunnon kohoamaan ja tapaa muita luonnonystäviä. Luonnon auttaminen tekee hyvää – tule mukaan!

Katso mitä sinä voit tehdä