Luonto ei tarvitse hoitoa, mutta ihmisen aiheuttamien muutosten takia elinympäristöt tarvitsevat apuamme. Luonnonsuojeluliiton vapaaehtoiset kitkevät haitallisia vieraslajeja, hoitavat perinnemaisemia sekä ennallistavat soita ja puroja.

VieKasta toimintaa

Haitalliset vieraslajit aiheuttavat vahinkoa luonnolle, terveydelle ja taloudelle, ja vaikutukset tulevat kasvamaan ilmaston lämmetessä. Suomessa taistelua haitallisia vieraslajeja vastaan käy Luonnonsuojeluliitto VieKas LIFE -hankkeen avulla. Tutustu ja lähde mukaan!

Lue lisää

Tarvitseeko luontoa hoitaa?

Luonnontilainen metsä tai suo ei tarvitse hoitoa. Kun ihminen puuttuu luonnonkulkuun, tapahtuu muutoksia, joita korjataan luonnonhoidolla.

Ennallistaminen

Luonnon ennallistamisen tavoitteena on nopeuttaa ihmisen muuttaman ekosysteemin palautumista luonnontilaisen kaltaiseksi. Soilla tukitaan aiemmin avattuja ojia ja poistetaan kasvanutta puustoa. Työhön on tarttunut Luonnonsuojeluliiton Hiilipörssi. Suoristetut, ruopatut purot saavat ennallistuksessa taas mutkittelevan muotonsa kivineen ja soraikkoineen. Purotalkoita järjestetään erityisesti Luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piirissä.

Lisätietoa Hiilipörssistä

Vieraslajien kitkeminen

Haitalliset vieraslajit ovat ihmisen tarkoituksella tai vahingossa levittämiä lajeja, jotka valloittavat uudessa ympäristössään tilaa luonnonlajeilta. Jättiputken ja jättipalsamin tapaiset kasvilajit leviävät ympäristöön yleensä puutarhoista. Luonnonsuojeluliitto kitkee haitallisia vieraslajeja Viekas LIFE -hankkeessa. Hankkeessa etsitään myös malleja ja ratkaisuja kunnille. Lisäksi monissa piireissä ja paikallisyhdistyksissä järjestetään vieraslajitalkoita.

Lisätietoa VieKas LIFEsta

Perinnemaisemien hoito

Perinnemaisemat ovat muotoutuneet aikojen saatossa ihmisen työn tuloksena: viikate, karja ja tuli ovat synnyttäneet niityt, kedot ja hakamaat. Maatalouden muututtua perinnemaisemien lukemattomat lajit ovat ahdingossa. Perinnebiotooppien säilyttäminen vaatii jatkuvaa hoitoa. Luonnonsuojeluliiton piirit ja yhdistykset hoitavat perinnemaisemia talkoovoimin.

Pe­rin­ne­mai­se­mat tarvitsevat hoivaamme

Ihminen on toiminnallaan myös luonut monimuotoisuutta. Kedot ja niityt lukeutuvat Suomen lajirikkaimpiin ekosysteemeihin. Maatalouden menetelmien muututtua suurin osa perinnemaisemista on kadonnut, mutta jäljelle jääneiden hoito talkootyöllä tuottaa tulosta.

Kuva: Janne Gröning / Luonnonsuojeluliitto

Pitkäjänteistä työtä

Viikatteet viuhuvat ja haravat ovat heiluneet Luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin Ketosirkka-hankkeessa jo vuodesta 2003 lähtien. Hankkeessa hoidetaan perinnemaisemia ja torjutaan vieraslajeja. Työ on monipuolista ja pitkäjänteistä: entistä soranottoaluetta maisemoidaan monimuotoisemmaksi, hoidetaan kulttuurihistoriallisia perinneympäristöjä  ja torjutaan haitallista vieraslajia kurtturuusua. Näiden lisäksi hankkeen työntekijät hoitavat useita kohteita Natura 2000 -alueilla, kansallispuistoissa ja luonnonsuojelualuilla.

Kotouttavaa luonnonhoitoa

Pirkanmaalla autetaan paikallista luontoa ja opitaan samalla suomea hyvässä seurassa. Kotouttavaa luonnonhoitoa Pirkanmaalla eli Kolu-hankkeen tapahtumissa maahanmuuttajat ja suomalaiset kunnostavat yhdessä paikallisten yhteisöjen kanssa arvokkaita luontokohteita. Hoidettavia luontokohteita ovat esimerkiksi maaseudun perinneympäristöt ja muut uhanalaisten lajien elinympäristöt. Vieraslajeja, kuten jättipalsamia ja lupiinia, poistetaan erityisesti alueilla, joilla ne uhkaavat merkittäviä luonnonarvoja. Luonnonhoito kotoutumisen tukena -opas tarjoaa vinkkejä luonnonhoitoon ja luonnon hyödyntämiseen kotoutumisessa.

Linnun­pönttöjä­ ja apua luonnolle

Linnuilla on pulaa pesistä. Uhanalaiset kolopesijät, kuten helmipöllö, valkoselkätikka ja hömötiainen, tarvitsevat järeitä lahopuita, joihin tehdä kotikolo. Näitä ei nuorista talousmetsistä juuri löydy. Luonnonsuojeluliiton yhdistysten vapaaehtoiset nikkaroivat linnuille pönttöjä ja jakavat tietojaan muillekin pönttötalkoissa. Kuva Oriveden luonnonsuojeluyhdistyksen jokavuotisista pönttötalkoista, joihin osallistuu usein kymmeniä ihmisiä.

Tavoitteemme

Luonnonsuojeluliiton tavoitteena on tehdä suomalaisesta maataloudesta aidosti vihreää. Maatalousympäristöjen uhanalaiset perinnemaisemat tarvitsevat hoitoa, ja vieraslajien leviäminen voidaan estää ajoissa.

Tutustu tavoitteisiimme

Näin voit auttaa luontoa

Lähiluonnon auttaminen ja lintujen ja pörriäisten tarkkailu on rentouttavaa ja terapeuttista. Talkoissa taas saa kunnon kohoamaan ja tapaa muita luonnonystäviä. Luonnon auttaminen tekee hyvää – tule mukaan!

Katso mitä sinä voit tehdä