Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

5 syytä äänestää EU-vaaleissa

Miksi kesäkuun EU-vaaleissa kannattaa äänestää? Kokosimme 5 syytä, miksi juuri luonnonystävän kannattaa käydä vaikuttamassa äänestyskopissa.

Ilmastomarssi 6.4.2019 Helsinki. Kuva: Raisa Kyllikki Ranta

1. Tuleva parlamenttikausi on ratkaiseva ilmastokriisin ja luontokadon pysäyttämisessä

Eurooppa kuumenee tällä hetkellä nopeimmin kaikista maanosista. Tuleva vuosikymmen on ratkaiseva ilmaston kuumenemisen hidastamisen suhteen. Mikäli maailman maat eivät tiukenna ilmastotoimien tahtia, maapallon lämpötila on vaarassa nousta 2,9 astetta esiteolliseen aikaan verrattuna. Luontokadon suurin syy on elinympäristöjen katoaminen ja heikkeneminen. Myös saasteet, ilmaston kuumeneminen ja haitalliset vieraslajit uhkaavat luonnon monimuotoisuutta.

EU-vaalit ovat tulevaisuutemme kannalta ratkaisevat, eikä tulevilla Euroopan parlamentin jäsenillä ole varaa sulkea silmiään ilmastokriisiltä ja luontokadolta. Äänestäjillä on nyt mahdollisuus vaatia parlamentilta riittäviä luonto- ja ilmastotoimia.

2. Ympäristömyönteinen parlamentti voi saada paljon aikaan

Viime EU-vaalit olivat ilmastovaalit. Ympäristömyönteiset ehdokkaat ja puolueet saivat vaalivoiton kansainvälisen ilmastoliikkeen kampanjoinnin tuella. Tämän vuoksi viime vuosina EU onkin toiminut ympäristötoimien veturina. EU on esimerkiksi rahoittanut hankkeita, joilla on suojeltu uhanalaisia lajeja, sekä säätänyt lakeja joilla hillitään ilmastopäästöjä. Ilman EU-tason ohjausta ympäristön tila olisi paljon nykyistä huonompi.

Tämän kesän vaaleissa tilanne saattaa olla toinen: ennusteiden mukaan ympäristö ja ilmasto eivät olisi tulevan vaalikauden keskiössä, vaikka kansalaiset koko Euroopassa pitävät ilmastotoimia tärkeinä. Luonnonystävän äänellä on juuri nyt erityisesti merkitystä.

3. Mahdollisuus vaikuttaa kansainvälisesti

Tuskastuttavatko Suomen riittämättömät toimet luonnon ja ilmaston hyväksi? EU-vaaleissa on uusi mahdollisuus vaikuttaa.

Suomi ja suomalaiset voivat vaikuttaa EU-päätöksentekoon kaikilla tasoilla. Vaaleilla valitut mepit, Suomen hallitus ja hallituksen nimittämä komissaari tekevät päätökset yhdessä muiden jäsenvaltioiden kollegojen kanssa.

Kansainvälinen yhteistyö rajat ylittävissä ympäristökriiseissä on välttämätöntä ja EU on osoittanut pystyvänsä tekemään päätöksiä, jotka hyödyttävät ympäristöä koko unionin alueella ja sen ulkopuolellakin. Vaikka jäsenmaat voivat vaikuttaa kansalliseen toimeenpanoon, ei EU-tasolla päätettyä sääntelyä yhdessä sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi voida ohittaa Suomessa, eikä muissakaan EU-maissa.

4. Yksittäisellä EU-parlamentin jäsenellä on paljon valtaa

Vaaleissa äänestettävillä parlamentin jäsenillä eli mepeillä on enemmän valtaa ja mahdollisuuksia edistää ympäristötoimia kuin esimerkiksi yksittäisellä kansanedustajalla. Vaikka oma ääni saattaa tuntua pieneltä, pidetään monia suomalaisia europarlamentaarikkoja varsin vaikutusvaltaisina. Aktiiviset ja ryhmässään arvostetut mepit voivat parlamentin yleisistunnon ja valiokuntien äänestysten lisäksi vaikuttaa eri lainsäädäntöhankkeiden muutosesitysten tekijöinä ja neuvottelijoina. Parlamentin jäsenten toimilla onkin suuri merkitys koko Euroopan ilmaston ja luonnon kannalta.

5. Jokaisella äänellä on suuri merkitys

Vaikka EU-vaalit ovat ilmaston ja luonnon kannalta keskeiset, on äänestysprosentti EU-vaaleissa Suomessa todella alhainen. Mitä enemmän ääniä ympäristömyönteiset ehdokkaat ja puolueet saavat, sitä varmemmin voimme luottaa siihen, että EU panostaa ilmastotekoihin ja luonnon suojeluun.

Jokainen ääni ympäristön puolesta on arvokas. Anna sinäkin äänesi luonnolle, ja kannusta muitakin äänestämään.

Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys on kotimaassa 29.5.–4.6. Varsinainen vaalipäivä on 9.6. klo 9–20. Lue lisää europarlamenttivaaleista.

Lisätietoja

Ilmastoasiantuntija Edda Sundström

  • +358 44 4914 269
  • edda.sundstrom(a)sll.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa