Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Kuivuusriskien hallinnan kansalliset suuntaviivat

Kuivuusriskit tulee Luonnonsuojeluliiton mielestä ottaa huomioon vesienhoidon suunnittelussa ja eri hankkeiden luvituksessa. Parhaat ratkaisut vesien hallintaankin ovat luontopohjaisia.

Kuivuuden runtelema maisema.
Kuva: Adobe Stock

11.6.2024
Asia: VN/14858/2024

Kuivuusriskit tulee ottaa huomioon vesienhoidon suunnittelussa ja eri hankkeiden luvituksessa. Näin voidaan varmistaa, että vettä riittäisi kaikille yhteiskunnan elintärkeille toiminnoille ja luonnolle. Varsinkin kevätkuivuuden aikana voi tulla kilpailua eri vedenkäyttäjien välillä. Esimerkiksi Espoossa vastakkain ovat olleet jo yhdessä tapauksessa pienen vesistön taimenet ja golfkentän kastelu sekä veden muu käyttö. Parhaat ratkaisut ovat luontopohjaisia, kun taas vesistöjen läpivirtauksia nopeuttavat ojitukset sekä paljon vettä tarvitsevat teollisuuslaitokset ovat suuri riski.

Varsinkin viljanviljely on ollut Etelä-Suomessa niin heikosti kannattavaa, että pääomia kastelulaitteisiin ei useinkaan ole. Niiden tukemista CAP-rahoista voisi harkita. Toisaalta viljelymenetelmien valinnalla ja agroekologisilla ratkaisuilla voidaan osin vastata kuivuuden haasteisiin.

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO

Toimeksi saaneena

Tapani Veistola
toiminnanjohtaja

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa