Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Pohjoismaiset luon­non­suo­je­lu­jär­jes­töt vaativat merten suojelun tehostamista

Pohjoismaisten luonnonsuojelujärjestöjen tämän vuoden tapaaminen oli 8.-10.4.2024 Färsaarilla. Suomesta mukana olivat Suomen luonnonsuojeluliitto ja Natur och Miljö. Yksi kokouksen pääaiheista oli merten suojelu. Siitä annettiin seuraava julkilausuma.

Pohjoismaisten luonnonsuojelujärjestöjen johtavia henkilöitä Sornfelli-vuoren huipulla.
Pohjoismaisten luonnonsuojelujärjestöjen johtoa Sornfellin huipulla. Luonnonsuojeluliittoa edustanut Tapani Veistola oikealla.

Me pohjoismaiset luonnonsuojelujärjestöt olemme yli 400.000 jäsenemme puolesta päättäneet tehdä yhteistyötä merten ja luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi. Me vaadimme:

• Meriluonnon ja merenpohjan suojelun kiireellisyyden tunnustamista
• Yhteistyötä ”30 vuonna 30” -periaatteen toteuttamiseksi. Se tarkoittaa, että meristä 30 % tulee suojella vuoteen 2030 mennessä.
• Näistä mereisiltä 30 % suojelualueista pitää kolmannes suojella tehokkaasti ihmistoiminnan haitoilta.
• Sekä tiukasti että väljemmin turvattujen suojelualueiden riittävyys tulee arvioida ennen suojelutoimien toteuttamista. Sen jälkeen meriluonnon tilaa tulee säännöllisesti seurata.
• Pohjatroolausta tulee tiukasti rajoittaa ja se pitää kieltää uusilta suojelualueilta kokonaan. Vahingoittuneet alueet tulee ennallistaa.
• Merenpohjan kaivostoimintaa ei tule sallia. Sen sijaan hallitusten tulee toimia enemmän metallien kierrättämiseksi. Näin voidaan vähentää uusien raaka-aineiden tarvetta.

Lisätietoja
– toiminnanjohtaja Tapani Veistola, Suomen luonnonsuojeluliitto, p. 0400 615 530, tapani.veistola@sll.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa