Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Ahmoja ei voi tappaa suojelualueilla ilman riittäviä selvityksiä

Korkein hallinto-oikeus on antanut vuosikirjaratkaisun ahman tappamiseen vuonna 2021 myönnetystä poikkeusluvasta Käsivarren erämaassa Natura-suojelualueella. Korkein hallinto-oikeus katsoo vuosikirjapäätöksessään, että ahmoja ei voi ampua niiden suojelemiseksi perustetuilla Natura-alueilla ilman riittäviä selvityksiä ja perusteluja.

Ahma lumisessa maisemassa.
Ahma. Kuva: Lasse Kurkela.

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri valitti Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen vuonna 2021 Suomen riistakeskuksen myöntämästä poikkeusluvasta ahman tappamiseen poronhoitoalueella sijaitsevalla Natura 2000 -suojelualueella. Piiri katsoi valituksessaan, että ahmoja ei voi ampua ilman riittäviä selvityksiä ja perusteluita ahman suojelua varten perustetulla Natura-alueella. Hallinto-oikeus antoi asiassa päätöksen, että riistakeskuksen ei olisi pitänyt myöntää lupaa ahman tappamiseen. Suomen riistakeskus valitti päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka ei muuttanut hallinto-oikeuden päätöstä.

Korkein hallinto-oikeus katsoo, että Suomen riistakeskus ei ole Natura-arvioinnin ja käytössään olevien tietojen perusteella voinut varmistua siitä, että myönnetty poikkeuslupa ei heikennä merkittävästi Käsivarren erämaan Natura-alueen suojelun perusteena olevaa luonnonarvoa eli alueen ahmakantaa.

“Päätös merkitsee yleisemminkin, että poikkeuksia lajien suojelusta Natura-alueilla ei voi antaa ilman riittäviä selvityksiä ja perusteita. Tällaisten selvitysten pitää olla täsmällisiä ja tarkkoja, eikä niissä saa olla epävarmuuksia ja aukkoja”, sanoo Luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja Tapani Veistola.

“Suomen ahmakanta on kasvanut hyvin etelässä, mutta tunturien ahmakanta on pienempi kuin kymmenen vuotta sitten. Tässä tilanteessa erityisesti Tunturi-Lapin ahmakannan seurannan voimavarojen varmistaminen on kaikkien yhteinen etu.”

Natura 2000 on EU:n luonnonsuojelualueverkosto, jonka tarkoitus on torjua luontokatoa. Ahman suojelu on yksi Käsivarren erämaa-alueen Natura-alueen perustamisen syistä. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on vuosikirjapäätös eli linjapäätös. Se pitää ottaa jatkossa huomioon, kun lajeille myönnetään poikkeuslupia Natura-alueilla.

“Tässä ahman suojeluun liittyvässä asiassa tehtiin hyvää yhteistyötä Luonnonsuojeluliiton Lapin piirin, Luonnonsuojeluliiton keskustoimiston ja WWF Suomen kanssa”, toiminnanjohtaja Veistola kiittää.

 

Lue lisää:

Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätös.

Ahmakanta Suomessa 2023.

 

Lisätietoja:

Hannes Koljonen, ympäristöoikeuden asiantuntija, p. 044 4931 106, hannes.koljonen(a)sll.fi.

Tapani Veistola, toiminnanjohtaja, p. 0400 615 530, tapani.veistola(a)sll.fi.

Lisätietoja

Ympäristöoikeuden asiantuntija Hannes Koljonen

  • +358 44 493 1106
  • hannes.koljonen(a)sll.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa