Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Suden suojelu edellyttää riittäviä säännöksiä – komission esitys on vää­rän­suun­tai­nen

4.3.2024
Ympäristöministeriölle
Viitaten Euroopan komission esitykseen muuttaa suden asemaa Bernin sopimuksessa

Suomessa on tehty vuosikymmeniä töitä suden suojelun kehittämiseksi. Komission esitys Bernin sopimuksen muuttamisesta suden osalta ei kuitenkaan tue tätä työtä.

Suomen kannalta esitys on turha, koska maallamme on poikkeus Bernin sopimuksesta suden osalta. Sitä vastoin Suomessa tulisi arvioida olisiko maamme jo aika luopua poikkeuksista (liite II susi, karhu ja kanahaukka sekä liite III lapinmyyrä ja viime vuonna rauhoitettu kyy).

Komission esityksen taustalla voi olla ajatus heikentää suden asemaa ensin Bernin sopimuksessa ja sitten myöhemmin luontodirektiivissä. Suomi on kuitenkin maa, missä luontodirektiivin merkityksen näkee erityisen hyvin:
– ennen EU-aikaa susi oli meillä harvinaisuus
– poronhoitoalueella susi on liitteen V laji, ja siellä ammutaan joka vuosi sudet vähiin
– Etelä-Suomessa susi on luontodirektiivin IV(a) laji ja sen kanta on kasvanut. Silti laji on Suomessa yhä erittäin uhanalainen, ja tarvitsee tiukan suojelun turvaa.

Komission esityksessä on ongelmallista, että sitä varten tehty selvitys (Blanco JC and Sundseth K 2023. The situation of the wolf (Canis lupus) in the European Union – An In-depth Analysis. A report of the N2K Group for DG Environment, European Commission) ei tue sitä. Itse asiassa raportti osoittaa hyvin susien hyödyt, niiden kotieläimille ja ihmisille aiheuttamien vahinkojen vähyyden sekä muut keinot kehittää suden ja ihmisen rinnakkaiseloa.

Suomessa parasta olisi jatkaa vahinkojen ennaltaehkäisyn ja yhteistyön kehittämistä SusiLIFE:n keinoilla. Olisi hyvä, että Suomen Metsästäjäliitto, Kennelliitto ja MTK palaisivat suden hoitosuunnitelmatyöryhmään, jotta se saataisiin valmiiksi. Vakavaa vaaraa aiheuttavat yksilöt voidaan nytkin poistaa, elleivät karkotuskeinot auta.

Näistä syistä toivomme Suomen vastustavan Komission esitystä tai vähintään äänestävän tyhjää.

Annamme mielellämme lisätietoja!

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTTO RY

Toimeksi saaneena

Tapani Veistola
toiminnanjohtaja
p. 0400 615 530
tapani.veistola@sll.fi

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa