Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton kommentit eräitä kaavamuotoja koskeviin säännöksiin ja yleis­sään­nök­siin

16.2.2024
Viitaten AKL-kokoukseen 9.2.2024

Maailmanperintökohteet

Maailmanperintökohteista KRL-lausuntoluonnoksessa ollut 7 § on hyvä pohja jatkotyölle. Sen tarve tuli esiin myös maailmanperintökohteita koskevassa kulttuuriympäristöstrategiatyössä. Pykälään tulee myös lisätä suoja-alueiden turvaaminen, mikä oli silloin vain perusteluissa. Myös geoparkit tulee lisätä soveltamisalaan.

Teollisuuspuistot

Teollisuusalueita on voitu kaavoittaa ennenkin. Ne olisi parasta sijoittaa vähintään yleiskaavatasolla. Näin voidaan varmistaa mm. ettei niitä sijoiteta vesistöille tai muulle luonnolle haitallisiin paikkoihin. Samalla voidaan turvata riittävät turvaetäisyydet asutukseen (ääriesimerkkinä SEVESO-alueet ja esim. Porvoon kokemukset).

Hyvin sijoitetulla teollisuuspuistolla voi säästää aikaa ja vaivaa yva- ja lupavaiheessa, mutta niistä ei silti voi oikaista, koska jokaisella hankkeella on joka tapauksessa omat ympäristövaikutuksensa.

Kansallinen turvallisuus

Maanpuolustuksen kannalta 4 a § pykälä on hyvä ja tarpeellinen. On syytä pohtia, pitäisikö maanpuolustukselle tärkeille kohteille varattava myös nykyistä laajempia suojavyöhykkeitä. Jos puskurivyöhykkeitä jätettäisiin luonnontilaan, saavutettaisiin myös ympäristöhyötyjä.

Lisätietoja
– toiminnanjohtaja Tapani Veistola, p. 0400 615 530, tapani.veistola@sll.fi
– ympäristöoikeuden asiantuntija Janni Saari-Kontkanen, p. 044 493 8719, janni.saarikontkanen@sll.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa