Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Vanhojen ja luonnontilaisten metsien suojelun aika on nyt

Hallitus on luvannut suojella valtion vanhat ja luonnontilaiset metsät. Kansallisia kriteereitä niiden määrittelemiseksi laaditaan nyt. Lähestyimme päättäjiä kirjeellä jossa vaadimme avoimesti valmisteltuja tiedeperustaisia kriteereitä.

Arvoisa ministeri,

Suomi valmistelee Euroopan komission edellyttämiä kriteereitä vanhojen ja luonnontilaisten metsien suojelulle. Kriteerien tulee olla tieteeseen perustuvat ja avoimesti valmistellut.

Jotta kansallinen valmistelu täyttäisi edellä mainitut tavoitteet, Luonnonsuojeluliitto esittää, että kriteereistä järjestetään kuulemiskierros. Lausuntoja tulee pyytää vähintään alan tutkijoilta tieteenmukaisuuden varmistamiseksi. Erityisesti Luontopaneeli, jolla on laissa säädetty rooli tuottaa tietoa monimuotoisuutta koskevaa päätöksentekoa varten, tulee osallistaa kriteereiden laadintaan ennen niiden hyväksymistä.

Näin varmistetaan, että prosessi vanhojen ja luonnontilaisten metsien määrittelyksi on tieteenmukainen ja avoin, kuten Komissio edellyttää. Nyt se ei ole kumpaakaan.

Suomen tulee suojella vanhoja ja luonnontilaisia metsiä varovaisuuperiaatteen mukaan Komission edellyttämällä tavalla jo ennen kriteereiden ja kartoitustyön valmistumista. Tällaisia välittömästi suojeltavia kohteita on mielestämme Metsähallituksen alue-ekologisen verkoston kohteissa (erityisesti aarnialueet) sekä Luonnonmetsätyöryhmän kartoittamissa kohteissa. Suomen tulee edistää myös vanhojen ja luonnontilaisten metsien puskurivyöhykkeiden turvaamista.

Vanhojen ja luonnontilaisten metsien suojelu liittyy EU:n biodiversiteettistrategian sitoumukseen, jossa jäsenmaat sitoutuvat myös suojelupinta-alan kasvattamiseen. Lisäksi on syytä edistää suojellun metsäpinta-alan kasvattamista maakunnittain vähintään tiukasti suojeltuun 10 prosenttiin ja väljemmin suojeltuun 30 prosenttiin. Näistä tulee saada kirjaukset kansalliseen luonnon monimuotoisuustrategiaan.

Hallitusohjelman mukaan “Hallitus suojelee jäljellä olevat kansalliset kriteerit täyttävät valtion luonnontilaiset, vanhat metsät. Hallitus varmistaa riippumattoman kriteeristön valmistumisen nopealla aikataululla.” Nyt on tämän lupauksen täyttämisen aika.

Yhteistyöterveisin

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Hanna Halmeenpää                          Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa