Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Järjestöt: Suomen tukea tarvitaan syvänmeren kaivostoiminnan tauolle

Atlantin valtameri kuvattu läheltä ja ylhäältä.
Kuva: Guillaume Bassem / Unsplash

Ulkoministeri Elina Valtonen
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen

30.1.2024

Arvoisat ministerit Valtonen ja Mykkänen,

Haluamme kiittää teitä ja Suomen hallitusta siitä, että Suomi osoittaa rohkeaa johtajuutta vaatiessaan varovaisuusperiaatteen mukaista taukoa (precautionary pause) syvänmeren kaivostoiminnalle. Otamme teihin yhteyttä pyytääksemme tapaamista, jossa voisimme pohtia yhdessä, kuinka Te, ja edustajanne ministeriöissä, voisitte edistää Suomen kantaa kansainvälisesti, ja saavuttaa poliittisen voiton valtamerille ja tuleville sukupolville vuoden 2024 aikana.

Syvänmeren kaivostoiminnasta on tullut merkittävä globaali prioriteetti. Teidän ja muiden varovaisuutta vaativien johtajien ansiosta vastustus tätä spekulatiivista alaa kohtaan kasvaa.

24 valtiota on tähän mennessä vaatinut syvänmeren kaivostoiminnalle moratoriota tai varovaisuusperiaatteeseen perustuvaa taukoa, ja tämän lisäksi YK:n ihmisoikeusvaltuutettu, lukuisat yksityisen sektorin, tiedemaailman, kansalaisyhteiskunnan, kalastusteollisuuden ja teollisuuden toimijat ja kansainväliset tiedotusvälineet ovat tunnustaneet syvänmeren kaivostoiminnan ”no go”-toiminnaksi.

Huolimatta siitä, että alaa kohtaan on laajaa vastustusta, kansainvälinen merenpohjavirasto (International Seabed Authority, ISA) on edistämässä syvänmeren kaivostoimintaa ohjaavan sääntelyn hätäistä hyväksymistä siitä huolimatta, että tieteellinen tieto syvänmeren kaivostoiminnan vaikutuksista on puutteellista, ja että ISA:a vaivaavat hallinnolliset heikkoudet, kuten esimerkiksi tieteellisen komitean tai määräystenmukaisuutta valvovan komitean puuttuminen.

Viraston rakenteen vuoksi kaivossäännöstön hyväksyminen johtaisi toimilupien myöntämiseen ja avaisi portit syvänmeren kaivostoiminnalle. Ellei moratoriota aseteta, kaivostoiminta voisi alkaa lainsäädännöllisen porsaanreiän nojalla jo ennen kaivossäännöstön hyväksymistä.

Tästä syystä pyydämme Teitä vuoden 2024 aikana:

  1. Luomaan yleiset periaatteet syvänmeren kaivostoiminnan moratoriolle kansainvälisen merenpohjaviraston vuoden 2024 yleiskokouksessa (29.7.–2.8.);
  2. Varmistamaan, että kaivossäännöstöä ei hyväksytä ja ettei kansainvälinen merenpohjaviranomainen myönnä toimilupia syvänmeren kaivostoiminnalle;
  3. Käyttämään kaikkia mahdollisia diplomaattisia kanavia laajentamaan moratoriota tai varovaisuusperiaatteen mukaista taukoa vaativien valtioiden joukkoa, ja rohkaisemaan uusia maita osallistumaan kansainvälisen merenpohjaviraston yleiskokoukseen;
  4. Käyttämään vuoden 2024 meripolitiikkaan liittyviä kansainvälisiä tapahtumia Suomen kannan ja kansainvälisen moratorion edistämiseksi, kuten esim. Bonnin sopimuksen (Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals) osapuolikokous, UNEA-6, Our Ocean Summit jne.;
  5. Varmistamaan ministeritason osallistuminen kansainvälisen merenpohjaviraston vuoden 2024 yleiskokoukseen Kingstonissa 29.7–2.8.

Syvänmeren kaivostoiminnan keskeyttäminen on ainoa hyväksyttävä tapa edetä, ja olemme valmiita tukemaan Suomen pyrkimyksiä siihen. Toivomme, että voimme sopia tapaamisen kanssanne ja jatkaa keskustelua yllä olevista ehdotuksista!

Kunnioittavasti,

Sofia Tsenikli, kampanjan johtaja
Deep Sea Conservation Coalition

Simon Holmström, syvänmeren kaivostoiminnan asiantuntija
Seas at Risk

Jari Luukkonen, suojelujohtaja
WWF Suomi

Tapani Veistola, toiminnanjohtaja
Suomen luonnonsuojeluliitto

Juha Aromaa, apulaismaajohtaja
Greenpeace Nordic in Finland

Camilla Sederholm, toiminnanjohtaja
Natur och Miljö

Jaa sosiaalisessa mediassa