Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Metsäyhtiö Tornator jäi kiinni FSC-ser­ti­fi­kaa­tin rikkomisesta Kiteen Viklasuolla

Tornator on rikkonut FSC-sertifikaattia Pohjois-Karjalassa, Kiteen Viklasuolla, kevättalvella 2022. Yhtiö on hakannut FSC-standardin mukaisia, aina säästettäviä kohteita: runsaslahopuustoista kangasmetsää ja vesitaloudeltaan luonnontilaisia soita.

Alue, josta Tornator sai poikkeaman. Kuva: Tuuli Hakulinen/Luonnonsuojeluliitto

Suomen luonnonsuojeluliitto jätti Viklasuon FSC-standardin rikkeistä virallisen valituksen Tornatorin auditoijalle DNV:lle kesäkuussa 2023. Auditoijan mukaan avohakattu 3,5 hehtaarin alue oli FSC-standardin mukaista runsaslahopuustoista kangasmetsää, joka olisi pitänyt rajata hakkuiden ulkopuolelle.

Auditoija on tehnyt FSC-sertifikaattirikkeestä virallisen huomautuksen Tornatorille. Vesitaloudeltaan luonnontilaisten soiden hakkaamisesta Tornator sai auditoijalta FSC-standardin mukaisen huomion. Mikäli sertifikaatin rikkominen jatkuu, ja sama yhtiö saa useita poikkeamia, vaarana on sertifikaatin menettäminen.

Luonnonsuojeluliitto on FSC Suomen jäsen. Liitto on edustettuna sen hallituksessa ja on osallistunut FSC:n kehittämiseen.

“Luonnonsuojeluliitto kannattaa FSC-sertifikaattia, joka on Suomessa yleisemmin käytettyä PEFC-sertifikaattia parempi luonnon kannalta. Haluamme kuitenkin varmistaa, että yhtiöt noudattavat sertifikaattia huolellisesti. Näin voidaan osoittaa myös FSC-tuotteiden ostajille, että sertifikaatti ja myös sen valvonta toimivat, ja että siihen voidaan luottaa”, sanoo toiminnanjohtaja Tapani Veistola.

Suomen luonnonsuojeluliitto valitti kesäkuussa Tornatorin auditoijalle myös samalle kiinteistölle suunnitelluista avohakkuista. Tämä noin 18 hehtaarin kokonaisuus käsittää Luonnonsuojeluliiton arvion mukaan sekä FSC-standardin mukaista runsaslahopuustoista kangasmetsää että vesitaloudeltaan luonnontilaista suota. Luonnonsuojeluliiton valitus hylättiin näiltä osin, sillä hakkuita ei ollut vielä ehditty tehdä, joten niiden toteutuksen standardinmukaisuudesta ei ollut näyttöä. Myöskään vesitaloudeltaan luonnontilaisen suon avohakkuusta auditoija ei katsonut tarpeelliseksi tehdä virallista huomautusta.

“Tässä on porsaanreikä FSC:n valitusprosessissa. Jos valitus tehdään ennen hakkuita, ei rikettä ole vielä tapahtunut. Jos valitus tehdään hakkuiden jälkeen, ei rikettä voida enää todentaa”, toteaa FSC-valituksen valmistellut Tuuli Hakulinen Suomen luonnonsuojeluliitosta.

Viklasuo on Pohjois-Karjalan mittapuulla poikkeuksellisen laaja, yhtenäinen suometsämosaaiikki, jossa luonnontilaisen kaltaiset kangasmetsät, kangaskorvet ja -rämeet vaihtelevat pienipiirteisesti. Alueelta on tehty 84 havaintoa Punaisen kirjan uhanalaisista ja silmälläpidettävistä lajeista.

Kuvia median käyttöön: 

Lisätietoja: 

Tuuli Hakulinen, tuuli.hakulinen(a)sll.fi, p. 050 4674840
Tapani Veistola, Luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja, tapani.veistola(a)sll.fi, p. 0400 615 530

Lisätietoja

Hankekoordinaattori Tuuli Hakulinen

  • +358 50 467 4840
  • tuuli.hakulinen(a)sll.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa