Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton lausunto met­sä­ka­na­lin­tu­jen met­säs­tys­a­se­tuk­ses­ta

Metsäkanalintujen kannat eivät ole entisten aikojen tasolla. Siksi niiden metsästystä on tarpeen rajoittaa. Luonnonsuojeluliitto esitti lausunnossaan maa- ja metsätalousministeriölle lisää ajallisia ja paikallisia rauhoituksia.

Metsoja talvimaisemassa. Bruno Liljefors. Kansallisgalleria (CCO).

 

21.8.2023

Maa- ja metsätalousministeriölle

Viitaten lausuntopyyntöönne Dnro VN/23296/2023

Luonnonsuojeluliiton lausunto metsäkanalintujen metsästysasetuksesta

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa asiasta seuraavaa.

Yleisesti ottaen metsäkanalintujen kannat ovat alueellisesti pohjoisessa ja idässä paremmassa kunnossa kuin etelässä ja lännessä. Toisaalta niiden kannat ovat pitkällä aikavälillä heikommat kuin menneinä vuosikymmeninä. Siksi metsästystä tulee yhä rajoittaa varovaisuusperiaatteella kantojen elvyttämiseksi alueellisesti ja ajallisesti.

Alueellisia rajoituksia on esitetty varsinkin Etelä-Suomeen. Ne ovat kannatettavia.

Ajallisesti monet metsästysajat ovat liian pitkiä. Kanalintukantoja voisi vahvistaa helpoiten muuttamalla esitettyjä pitempiä metsästysaikoja kahdeksi kuukaudeksi ja kahden kuukauden aikoja yhdeksi kuukaudeksi.

Erityinen ongelma on metson ja teeren talvipyynti. Se kohdistuu kannan pesintään valmistautuvaan pääomaan sen ollessa heikommillaan ja lyhyinä talvipäivinä kovimmillaan. Tämä talvipyynti tulee kieltää.

Lisäksi alueellisia rauhoituksia tarvitaan metsolle Varsinais-Suomessa, Länsi-Uudellamaalla, Etelä- ja Rannikko-Pohjanmaalla, Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa. Teeri puolestaan tulee rauhoittaa Etelä-Savossa, Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa sekä pyy Uudellamaalla. Vaarantuneen riekon metsästysalue tulee rajoittaa vain kannan vahvimmille alueille Pohjois- ja Itä-Lapissa.

Myös kiirunan metsästystä on aika ryhtyä säätelemään. Se on tärkeää myös uhanalaisen tunturihaukkakannan tukemiseksi.

Lisätietoja
– toiminnanjohtaja Tapani Veistola, 0400 615 530, tapani.veistola at sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Toimeksi saaneena

Tapani Veistola
toiminnanjohtaja

 

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa