Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton esitys hylje- ja me­ri­met­so­kor­vaus­ten kehittämisestä

Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä uroshalleista maksettavan poistopalkkiorahan voisi siirtää muihin toimenpiteisiin, sillä palkkio on johtanut suoranaiseen ammattimetsästykseen. Luonnonsuojeluliitto kannattaa muiden korvausten suuruuden pitämistä ennallaan tai niiden parantamista.

Merimetsoja puussa. Kuva: Jussi Silfver CC BY 2.0

Maa- ja metsätalousministeriölle

Luonnonsuojeluliiton esitys hylje- ja merimetsokorvausten kehittämisestä

Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä hylkeiden ja merimetson korvaukset ovat tärkeä ammattikalastuksen tukimuoto. Ne edistävät myös hylkeiden ja merimetsojen sekä kalastuksen arvostusta rannikkoseudulla.

Hyljekorvaukset ovat koostuneet neljästä eri asiasta:

1. Korvaus 1 luokan ammattikalastajille

Enimmäiskorvaustaso tulisi pitää 7000 eurossa eikä sitä pidä laskea.

Soveltamisalassa kannattaisi pitää merimetso mukana. Jos laji siirrettäisiin hallitusohjelman esityksen mukaisesti metsästyslakiin, se pitäisi muuten siirtää riistavahinkolakiin, mutta senkin rahoitus on niukka. Luonnonsuojeluliiton mielestä olisi tästäkin syystä yksinkertaisinta pitää laji luonnonsuojelulaissa ja tässä jo olemassa olevassa korvausjärjestelmässä.

2. Poistopalkkio uroshalleista

Tämä on johtanut joissakin tapauksissa suoranaiseen ammattimetsästykseen. Luonnonsuojeluliiton mielestä tätä rahaa tulisi siirtää muihin tässä mainittuihin toimenpiteisiin.

3. Tuki hyljekarkoittimiin ja pyydyksiin

Tätä tukea kannattaa jatkaa. Karkottimien voimakas melutaso on kuitenkin ongelma.

4. Vakuutuskorvaukset hallin (ja merimetson) rikkomista pyydyksistä.

Sipilän hallitus heikensi kalastusvakuutuksia, ja korvaukset kannattaisi palauttaa ennalleen.

Kalastusvakuutusjärjestelmää kannattaisi muutenkin kehittää, koska kalastukseen saattaa kohdistua tulevaisuudessa muitakin uhkia, joiden riskejä olisi parasta kattaa vakuutuksilla.

 

Lisätietoja:

FT Antti Halkka, antti.halkka@sll.fi
Toiminnanjohtaja Tapani Veistola, p. 0400 615 530, tapani.veistola@sll.fi

 

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Hanna Halmeenpää                 Tapani Veistola
puheenjohtaja                           toiminnanjohtaja

 

 

 

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa