Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

METSO- ja Helmi-ohjelmien rahoitus turvattava

Kuva: Paul Stevens.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Suomen luonnonsuojeluliitto ja WWF Suomi vetoavat muodostettavaan hallitukseen luonnon monimuotoisuutta parantavien ohjelmien rahoituksen turvaamiseksi.

Vaikka valtion talouteen kohdistuu paineita, pitkällä tähtäimellä rahoitusta on kasvatettava.

Metsänomistajien vapaaehtoisuuteen perustuvat ohjelmat ovat vakiintuneita, hyväksyttyjä ja toimiviksi havaittuja keinoja toteuttaa eri elinympäristöjen suojelua ja ennallistamista. METSO-ohjelman kautta on suojeltu kymmeniä tuhansia hehtaareita arvokkaita metsiä, ja Helmi-ohjelman kautta METSO-ohjelmassa hyväksi havaittuja toimintamalleja on laajennettu elinympäristöjen tilan parantamiseen ja muihinkin kuin metsäisiin elinympäristöihin. Ohjelmat laajentavat maanomistajien mahdollisuuksia metsiensä käyttöön ja voivat luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia maaseudulle.

Ohjelmien aikaansaama yhteistyön henki on asia, jota ei saa vaarantaa ja joka auttaa meitä parantamaan luonnon tilaa. Myös yksityismetsiä koskevia EU-sitoumuksia esimerkiksi vanhojen metsien suojelemiseksi on mahdollista toteuttaa Suomessa METSO-ohjelman keinoin, sillä metsänomistajat ovat halukkaita edistämään vapaaehtoista metsien suojelua. Myös tämä tarvitsee riittävän rahoituksen.

Olemme mielellämme käytettävissä keskusteluihin asiasta.

Kunnioittaen

Tapani Veistola, toiminnanjohtaja, SLL

Marko Mäki-Hakola, metsäjohtaja, MTK

Liisa Rohweder, pääsihteeri, WWF Suomi

 

Lisätiedot

Liisa Toopakka, monimuotoisuusasiantuntija, Suomen luonnonsuojeluliitto, p. 040 5042989, liisa.toopakka(a)sll.fi

Markus Nissinen, Kenttäpäällikkö/ympäristöasiantuntija, MTK, p. 040 5731131, markus.nissinen(a)mtk.fi

Mai Suominen, johtava metsäasiantuntija, WWF Suomi, p. 050 3224363, mai.suominen(a)wwf.fi

Lisätietoja

Monimuotoisuusasiantuntija Liisa Toopakka

  • +358 40 504 2989
  • liisa.toopakka(a)sll.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa