Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Kemiönsaaren kunta suojelee 30 % metsistä ja luopuu avohakkuista

Kemiönsaaressa Varsinais-Suomessa on saatu aikaan merkittävä suojeluvoitto Luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistyksen pitkän työn ansiosta. Kemiönsaaren kunta on päättänyt suojella 30 prosenttia kunnan metsäsuunnitelmaan liittyvästä metsämaasta. Lisäksi kunta luopuu avohakkuista metsätalousmaillaan ja siirtyy jatkuvaan kasvatukseen.

Kemiönsaarella suojellaan 30 prosenttia kunnan omistamista metsistä. Kuva: Olli Manninen

”Päätös tuntuu mahtavalta. Voin olla syystä ylpeä kotikunnastani! Tämä on historiallinen päätös ja osoittaa vahvaa edelläkävijyyttä metsäpolitiikassa kuntien keskuudessa. Kemiönsaaren kunta siirtyi pitkältä takamatkalta suunnannäyttäjäksi muille kunnille” iloitsee Panu Kunttu Kemiönsaaren Luonto ry:stä.

Kuntun mielestä päätös osoittaa, että kunta ottaa luontokadon ja ilmastokriisin torjunnan vakavasti. Suojelulla turvataan luonnonarvoiltaan arvokkaimmat metsät. Suojeluun siirtyy vähintään 70 hehtaaria metsiä. Jatkuva kasvatus eli avohakkuista luopuminen on parempi niin luonnon monimuotoisuuden, vesiensuojelun kuin ilmastonkin kannalta. Lisäksi jatkuvapeitteisesti kasvatetut talousmetsätkin sopivat edelleen virkistyskäyttöön.

Muutoksen saaminen aikaan vaatii kärsivällisyyttä. Kemiönsaaren Luonto ry:n vaikuttamistyö aloitettiin jo parikymmentä vuotta sitten. Yhdistys on tehnyt lukuisia aloitteita, vetoomuksia, retkiä, tapaamisia, kuulemisia ja lehtikirjoittelua. Kunnan metsien luontoarvoja ovat kartoittaneet ensin Panu Kunttu vuonna 2009 ja tänä talvena Olli Manninen, joka löysi hakkuu-uhan alla olevista kunnan metsistä 19 punaisen listan lajia. Aluksi kunta jopa vastusti kartoitusten tekemistä.

”Paikallisaktiivit kävivät loppuun saakka tiiviitä keskusteluja kuntapäättäjien kanssa”, Kunttu sanoo.

”Onkin tärkeää, että päättäjillä on riittävästi tietoa asiasta. Siksi kasvokkain tapaamiset ja retket puheena oleviin kohteisiin ovat hyödyllisiä. Ei pidä olettaa, että päättäjät itse hankkivat tietoa tai ymmärtävät jo valmiiksi asian tärkeyden.”

Viime vuonna kunta teki osana ympäristöohjelmaa asukaskyselyn, jonka tulosten perusteella 80 prosenttia vastaajista kannatti metsien suojelua ja piti suojelua talouskäyttöä tärkeämpänä.

”Kuntien metsillä on kuntalaisille paljon suurempi merkitys suojelu- ja virkistysalueina kuin hakattuina talousmetsinä”, Kunttu toteaa ja toivoo että muut kunnat ottavat Kemiönsaaresta mallia.

Asiasta on kirjoittanut aiemmin mm. Longplay.

Liisa Hulkko
Kirjoittaja on viestinnän johtava asiantuntija.

Jaa sosiaalisessa mediassa