Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten hyvinvoinnista ja siihen liittyviksi laeiksi

Luonnonsuojeluliiton kärjet eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle eläinten hyvinvointilaista: luonnonvaraisten eläinten hoitoketju kuntoon ja tuontantoeläinluetteloa lyhyemmäksi.

HE 186/2022 vp
Toiminnanjohtaja Tapani Veistola
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
Kirjallinen asiantuntijalausunto
MmV 25.10.2022

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten hyvinvoinnista ja siihen liittyviksi laeiksi

Tarkastelemme asiaa tässä vain luonnonvaraisten eläinten ja luonnon monimuotoisuuden kannalta.

Luonnonvaraisten eläinten hoito

On korkea aika saada luonnonvaraisten eläinten koko hoitoketju ja sen rahoitus kuntoon. Varsinkin uhanalaisilla lajeilla hoidon ja luontoon vapauttamisen tulee olla päätavoite.

Kunnaneläinlääkärille tulee säätää velvollisuus arvioida eläimen parantamismahdollisuudet ja tarvittaessa toimittaa eläin hoitolaan – pelkkä lopettamisvelvollisuus ei riitä (7 §). Ajatus toimittamisesta hoitoon on lisätty perustelujen loppuun: ”Tarvittaessa eläin voitaisiin ohjata jatkohoitoon ehdotetun lain 61 §:ssä tarkoitettuun eläinhoitolaan.”. Selvyyden vuoksi tämä tulee kuitenkin kirjoittaa suoraan pykälään.

Koirien ja kissojen rekisteröinti

Koirien ja kissojen pakollinen tunnistusmerkintä ja rekisteröinti on sekä eläinten että niiden omistajien etu. Se edistää eläinten palauttamista omistajalleen.

Tärkeää on estää villikissakantojen syntyminen luontoon, mitä riskiä ilmastonmuutos lisää. Villiintynyt kissa on haitallinen vieraslaji, joka on vaara monille alkuperäislajeille.

Tuotantoeläiminä pidettävät eläimet

Luonnonvaraista eläimistä vähintään viiriäisten, peltopyiden ja heinäsorsien pito tulisi poistaa 58 §:stä. Karanneista tarhaeläimistä voi tulla geneettistä riskiä ja tauteja luonnoneläimille.

Liitteessä 1 on lajeja, jotka voivat levitä luontoon ja aiheuttaa siellä ongelmia alkuperäisluonnolle. Ainakin kaikki petoeläinlajit pitäisi poistaa listalta.

Luettelossa 2 oleva sana ”papukaijat” on liian epämääräinen. Papukaijoissa on paljon uhanalaisia ja CITES-lajeja.

Muutoksenhaku

Muutoksenhaussa olisi otettava huomioon perustuslain 20.2 § ja myönnettävä muutoksenhakuoikeus myös eläinten ja luonnon yleistä etua ajaville järjestöille.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola a sll.fi

 

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa