Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luonnon ja ympäristön tutkimuksen etiikan ennakkoarvionti

Luonnonsuojelulitto kannattaa kansallisten eettisten periaatteiden tekemistä bio-, ympäristö- ja luonnontieteiden sekä tekniikan tutkimuksen aloilla.

21.10.2022

Luonnon ja ympäristön tutkimuksen etiikan ennakkoarvionti

Tutkimuseettinen neuvottelukunta teki nettikyselyn Tieteellisten seurojen valtuuskunnan jäsenille, jollainen Suomen luonnonsuojeluliittokin on.

TENK kartoitti eettisen ennakkoarvioinnin ja kansallisten eettisten periaatteiden tarvetta bio-, ympäristö- ja luonnontieteiden sekä tekniikan tutkimuksen aloilla. Ennakkoarvioinnin tarpeen taustalla vaikuttaa Euroopan unionin DNSH-periaate (do no significant harm), jonka nojalla luonnolle tai ympäristölle ei saa koitua merkittävää haittaa EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen (RRF) rahoittamissa tutkimushankkeissa.

Kyselyyn vastasi toiminnanjohtaja Tapani Veistola. Hän korosti DNSH-periaatteen merkitystä. Se tulee ottaa huomioon erityisesti maa- ja metsätaloutta sekä tekniikkaa koskevassa tutkimuksessa.

Asiasta tulee keskustelutilaisuus marraskuussa 2022.

 

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa