Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Tallberg Konsernin ja Suomen luon­non­suo­je­lu­lii­ton monivuotisen yhteistyön keskiössä on teot il­mas­ton­muu­tok­sen ja luontokadon hidastamiseksi

Ilmastopäästöjen minimointi energiatehokkuuden kautta on pitkän linjan kotimaisen kiinteistöalan toimijan, Tallberg Konsernin, liiketoiminnan ytimessä. Energiatehokkuus ja energiansäästö kulkevat käsi kädessä globaalin energiakriisin vaikuttaessa yhä enemmän yritysten toimintaan.

Rahkasammal
Rahkasammal, kuva: Paul Stevens / Luonnonsuojeluliitto

Yhteistyössä Suomen luonnonsuojeluliiton kanssa Tallberg pystyy osoittamaan tukensa konkreettiseen ilmastonmuutoksen torjuntatyöhön omien, yrityksessä tehtävien toimien lisäksi. Tuki Luonnonsuojeluliiton toteuttamalle soiden ennallistamistyölle on ilmastoteko ja samalla luontoteko monimuotoisen suoluonnon suojelemiseksi. Suot varastoivat hiiltä ja poistamalla ylimääräistä hiilidioksidia ilmakehästä merkitys on huomattava ilmastonmuutoksen torjunnassa. Soiden ennallistamisella on positiivista vaikutusta myös vesistöjen tilaan.

Yhteistyötuella on jo ennallistettu Ilomantsin alueella sijaitsevaa Iso Piitsonsuota ja Isovuoman aapasuota Muoniossa. Näin on autettu luonnon monimuotoisuuden säilymistä ilmaston kannalta tärkeissä suoekosysteemeissä. Ennallistustöiden tuloksista kerrotaan seurantakäynneillä kohdealueilla.

”Haluamme monivuotisella yhteistyöllä ja tuella olla mukana kantamassa oman kortemme kekoon ilmaston ja luonnon suojelemiseksi. Haluan kannustaa ihmisiä vaikuttamaan, sillä jokainen voi auttaa omilla teoillaan.”, kommentoi Oy Julius Tallberg Ab:n toimitusjohtaja Martin Tallberg.

Jaa sosiaalisessa mediassa