Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton lausunto met­sä­ka­na­lin­tu­jen met­säs­tys­a­se­tuk­ses­ta

Metsäkanalintujen kannat ovat usein vain kalpea varjo menneistä ajoista. Luonnonsuojeluliitto esittää syksylle esitettyjen metsästysaikojen lyhentämistä sekä metson ja teeren koiraiden talvipyynnin lopettamista.

18.8.2022

Maa- ja metsätalousministeriölle

Viitaten lausuntopyyntöönne 10.8.2022 Dnro VN/22010/2022

Luonnonsuojeluliiton lausunto metsäkanalintujen metsästysasetuksesta

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa asiasta seuraavaa.

Yleisesti ottaen metsäkanalintujen kannat ovat alueellisesti pohjoisessa ja idässä paremmassa kunnossa kuin etelässä ja lännessä. Pitkällä aikavälillä kannat ovat pohjoisessakin heikommat kuin menneinä vuosikymmeninä. Siksi metsästystä tulee yhä rajoittaa varovaisuusperiaatteella kantojen elvyttämiseksi alueellisesti ja ajallisesti.

Alueellisia rajoituksia esityksessä on varsinkin eteläisimmässä Suomessa. Ne ovat kannatettavia.

Ajallisesti monet metsästysajat ovat liian pitkiä. Kanalintukantoja voisi vahvistaa helpoiten muuttamalla esitetyt kolmen kuukauden metsästysajat kahdeksi kuukaudeksi ja kahden kuukauden ajat yhdeksi kuukaudeksi.

Erityinen ongelma on metson ja teeren talvipyynti. Se kohdistuu kannan pesintään valmistautuvaan pääomaan sen ollessa heikommillaan ja lyhyinä talvipäivinä kovimmillaan. Tämä talvipyynti tulee kieltää.

Vaarantuneen riekon metsästysalue tulee rajoittaa vain kannan vahvimmille alueille Pohjois- ja Itä-Lapissa. Lisäksi riekon pyyntiä tulee rajoittaa Ylä-Lapissa – kuten myös kiirunan metsästystä – myös uhanalaisen tunturihaukkakannan tukemiseksi.

Lisätietoja
– toiminnanjohtaja Tapani Veistola, 0400 615 530, tapani.veistola a sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Harri Hölttä      Tapani Veistola
puheenjohtaja   toiminnanjohtaja

 

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa