Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton lausunto pinta-ala- ja eläin­pe­rus­tei­sia tukia koskevista laeista

SLL pitää Suomen maataloustukia koskevaa CAP-pakettia surkeana, joten liitto ei lausunut sen teknisistä toimeenpanolaeista yksityiskohtaisesti. Vähintä olisi lisätä EU:n ympäristöhaittojen välttämisen periaate lakeihin.

12.8.2022

 

Maa- ja metsätalousministeriölle

Viitaten lausuntopyyntöönne 15.6.2022 Dnro VN/5422/2020

Luonnonsuojeluliiton lausunto pinta-ala- ja eläinperusteisia tukia koskevista laeista

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa asiasta seuraavaa.

Tämä lakipaketti on Suomen CAP-suunnitelman teknistä toimeenpanoa. Luonnonsuojeluliitto on ollut – ja on yhä – CAP-suunnitelmaan pettynyt ja tyytymätön. Se ei riitä vastaamaan Suomen ja EU:n ympäristöhaasteisiin, joita ovat muun muassa luontokato, ilmastokriisi ja vesien huono tila. Tästä syystä emme näe järkeväksi kommentoida tämän toimeenpanolakipaketin yksityiskohtia.

Vähintä olisi kuitenkin kirjoittaa kaikkeen rahoitukseen auki EU:n Green Dealin ympäristöhaittojen välttämisen tavoite eli Do Not Significant Harm -periaate.

Lopuksi

Valtionhallinnon lausuntopalvelu.fi -palvelun käyttö helpottaisi lausunnonantajien tiedonhallintaa.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola a sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY
Toimeksi saaneena

Tapani Veistola
toiminnanjohtaja

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa