Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton lausunto EU:n maa­ta­lous­po­li­tii­kan stra­te­gia­suun­ni­tel­man hallinnoinnista ym. 2023-2027

Luonnonsuojeluliitto muistutti, että ympäristöjärjestöt kannattaa pitää mukana myös alueellisissa maaseudun kehittämisen suunnitelmissa, ei vain valtakunnallisissa.

Kuva: Jukka-Pekka Ronkainen

12.8.2022

 

Maa- ja metsätalousministeriölle

Viitaten lausuntopyyntöönne 21.6.2022 Dnro VN/5424/2020-MMM-1

Luonnonsuojeluliiton lausunto EU:n maatalouspolitiikan strategiasuunnitelman hallinnoinnista ym. 2023-2027

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa asiasta seuraavaa.

Lain perusteluissa on suunnitelman valmistelussa mainittu ympäristöjärjestöt. Ne pitää muistaa myös aluellisissa ja paikallisissa suunnitelmissa.

Yleisesti ottaen rahoitukseen tulee kirjoittaa auki EU:n Green Dealin ympäristöhaittojen välttämisen tavoite eli Do Not Significant Harm -periaate.

Lopuksi

Valtionhallinnon lausuntopalvelu.fi -palvelun käyttö helpottaisi lausunnonantajien tiedonhallintaa.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola a sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY
Toimeksi saaneena

Tapani Veistola
toiminnanjohtaja

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa