Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton lausunto metsähanhen metsästystä koskevasta asetuksesta

Luonnonsuojeluliitto esitti meillä pesivän vaarantuneen taigametsähanhen rauhoittamista Lapissakin ja läpimuuttavan tundrametsähanhen Kaakkois-Suomessa tapahtuvaan metsästykseen rajoituksia.

28.7.2022

Maa- ja metsätalousministeriölle

Viitaten lausuntopyyntöönne 5.7.2022 Dnro VN/19783/2022 & VN/19783/2022-MMM-1

Luonnonsuojeluliiton lausunto metsähanhen metsästystä koskevasta asetuksesta

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa asiasta seuraavaa.

On hyvä, että metsähanhen metsästystä säädellään vuosittain. Varovaisuusperiaatetta tarvitaan ennen muuta meillä pesivän vaarantuneen taigametsähanhen kannan heikon tilan takia.

1.1 § Metsähanhi on syytä rauhoittaa koko Lapissa kotimaan pesimäkannan vahvistamiseksi.
Toissijaisesti, jos metsästys Lapissa kuitenkin sallitaan, sinne tulisi määrätä korkeintaan 40 linnun kiintiö. Tämä vastaisi viime vuosien saalista (25 ja 40 lintua). Muuten Riistakeskuksen saalisennuste, joka on 300–500 lintua, on liian suuri maamme pesimäkantaan verrattuna, joka on korkeintaan 2500 paria (ja joka ulottuu Lapin eteläpuolellekin). Kiintiön täyttymistä pitäisi seurata reaaliaikaisesti saalisilmoituksilla, kuten karhulla, eikä vasta esimerkiksi 7 päivän ilmoitusajalla (koska koko Lapin metsästysaika kestäisi vain viikon).

1.2 § Muualla maassa metsästys tulee pysäyttää lokakuun loppuun, eikä joulukuun loppuun. Päämuutto tapahtuu jo lokakuussa, joten metsästysajan venyttäminen kahdella kuukaudella on tarpeetonta eikä osoita hyvää asiantuntemusta. Lisäksi jos muuttolintuja on liikkeellä vielä marras- ja joulukuussa, ne tarvitsevat koko valoisan ajan lepäilyyn ja ruokailuun.

2 § Yhden linnun rajoitus vuotta ja metsästäjää kohti tulee säätää koko maahan.

3 § Ravintohoukuttimet ja kaaveet tulee kieltää koko maassa. Ne ovat tehokkaita pyyntimuotoja. Sellaisia ei tarvita lajille, jonka metsästystä on syytä rajoittaa.

Lisätietoja
– puheenjohtaja Harri Hölttä, puhelin 040 722 9224, harri.holtta a sll.fi
– erityisasiantuntija Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola a sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Harri Hölttä      Tapani Veistola
puheenjohtaja   toiminnanjohtaja

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa