Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­liit­to ja Lidl yhteistyöhön pölyttäjien puolesta

Pölyttäjillä on ratkaiseva rooli ruoantuotannossa. Jos pölyttäjät katoavat, moni arkinen tuote katoaa kaupan hyllyltä. Siksi Lidl aloitti Luonnonsuojeluliiton kanssa yhteistyön, jonka tavoitteena on tietoisuuden kasvattaminen pölyttäjien tilanteesta sekä pölyttäjille tärkeiden elinympäristöjen hoitaminen ja suojelu paikallisesti.

Pölyttäjäiset

Pölyttäjien määrän väheneminen on maailmanlaajuinen uhka. Jopa noin 75 prosenttia satokasveistamme on pölyttäjien varassa tai ainakin hyötyy pölytyksestä. Noin kolmannes maailman satotonneista on pölyttäjistä riippuvaisia.

”Pölyttäjäkadolla on suora vaikutus kauppojen valikoimaan. Siksi on myös kauppojen intresseissä huomioida se toiminnassaan. Esimerkiksi luomun ja Reilun kaupan -tuotteiden lisääminen valikoimassa auttaa turvaamaan luonnon monimuotoisuutta. Luomutuotteiden viljelyssä ei käytetä kemiallisia torjunta-aineita, jotka ovat vaarallisia pölyttäjille. Myös Reilu kauppa -sertifioitujen raaka-aineiden viljelyssä otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden ja pölyttäjien elinympäristöjen säilyttäminen”, kertoo Lidlin valikoiman vastuullisuuspäällikkö Laura Kvissberg.

Suomessa tärkein syy pölyttäjien uhanalaistumiskehitykselle on elinympäristöjen häviäminen. Yli 90 prosenttia perinnebiotooppien pinta-alasta on hävinnyt viimeisen 50 vuoden aikana. Perinnebiotoopit ovat perinteisen karjatalouden myötä muovautuneita elinympäristöjä kuten niittyjä ja ketoja. Ne ovat tärkeitä elinympäristöjä pölyttäjille, erityisesti mesipistiäisille ja perhosille.

Pölyttäjien elinympäristöjen määrän lisäämiseksi ja niiden laadun parantamiseksi Lidl tukee Luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin perinnebiotooppien hoitoon ja suojeluun keskittyvää Ketosirkka-hanketta kolmella eri kohteella Uudenmaan alueella. Yhteistyökohteet sijaitsevat Hyvinkäällä, Mäntsälässä ja Espoossa. Jokaiselle kohteelle on tehty oma hoitosuunnitelmansa. Hoitotoimenpiteisiin kuuluu muun muassa niittoa, varjostavan puuston poistamista sekä vieraslajien torjuntaa. Toimenpiteet hyödyttävät pölyttäjien lisäksi suurta joukkoa muita uhanalaisia eliölajeja.

Hankkeen tukemisen ohella Lidl kampanjoi näkyvästi pölyttäjien puolesta. Tavoitteena on kasvattaa yleistä tietoisuutta pölyttäjien merkityksestä ja tilanteesta, sekä auttaa asiakkaita tekemään pölyttäjien kannalta parempia valintoja kauppareissulla.

Lue lisää ja katso kampanjan verkkosivulla video, joka havainnollistaa mitkä tuotteet katoaisivat kauppojen hyllyiltä ilman pölyttäjiä.

Jaa sosiaalisessa mediassa