Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­liit­to iloitsee luon­non­suo­je­lu­lain etenemisestä

Luonnonsuojeluliitto on iloinen siitä, että luonnonsuojelulain uudistus eteni tänään eduskuntaan. Lakiluonnos muun muassa suojaisi kansallispuistot malminetsinnältä. Ekologista kompensaatiota tulee kuitenkin jatkotyössä vielä laajentaa ja metsiensuojelua kehittää tulevaisuudessa parantamalla myös metsälakia.

Kuva: Chandana Ban/Unsplash

Luonnonsuojelulaki lähti tänään valtioneuvostosta eduskuntaan. Suomen luonnonsuojeluliitto pitää tärkeänä lain kiireellistä käsittelyä.

“Uutta luonnonsuojelulakia tarvitaan, koska luontokato jatkuu Suomessa. Vaikka hallituksen esitys ei vielä riitä luontokadon pysäyttämiseen, siinä on hyvää muun muassa uhanalaisten lajien ja luontotyyppien aiempaa parempi huomioon ottaminen päätöksenteossa, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, vapaaehtoiset alueelliset luonnonsuojelun toimeenpanosuunnitelmat ja Suomen luontopaneelin aseman vakiinnuttaminen”, sanoo Luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja Tapani Veistola.

“Lakiluonnoksessa on monia parannuksia. Se turvaisi muun muassa kansallispuistot ja luonnonpuistot kaivostoimintaan tähtäävältä malminetsinnältä, mikä on Luonnonsuojeluliiton pitkäaikainen vaatimus”, Luonnonsuojeluliiton ympäristöjuristi Matti Kattainen toteaa. “Luonnonsuojeluliiton mielestä kaikki muutkin valtion ja yksityiset luonnonsuojelualueet tulee suojella kaivostoiminnalta.”

Lakiin tulisi ensi kertaa Suomessa ekologisen kompensaation mahdollisuus. Kompensaatio koskisi tässä vaiheessa vain vapaaehtoisia kompensaatioita. On toki hyvä, että sillekin asetetaan reunaehtoja. Luonnonsuojeluliiton mielestä eduskunnan tulee kuitenkin palauttaa valmisteluvaiheessa mukana ollut kompensaatiovelvoite kaikkiin luonnonsuojelulain mukaisiin poikkeuslupiin. Niitä annetaan vain muutamia kymmeniä vuodessa. Ilman luonnolle aiheutuvan haitan hyvittämistä pilaaja ei maksa ja luonto häviää.

“Tähän asti on hyväksytty, että taloudellinen toiminta saa heikentää luontoa. Ekologinen kompensaatio oikein toteutettuna muuttaa tätä lähtökohtaa. Nyt kompensaatio koskisi vain vapaaehtoista toimintaa. Jatkossa kaikille luontohaitoille tulee asettaa hinta ja luonnon tilan paraneminen olla kaiken taloudellisen toiminnan lähtökohtana. Se osaltaan auttaisi pysäyttämään luontokadon”, huomauttaa Luonnonsuojeluliiton ympäristöpäällikkö Paloma Hannonen.

Lakiluonnoksen suurin ongelma on se, että se ei tuo paljoa uutta metsiensuojelulle. “Metsät ovat luonnonsuojelumme ykkösongelma, ja sitä ei pelkästään tällä luonnonsuojelulain osittaisuudistuksella pystytä merkittävästi parantamaan. Myös metsälakia on tarpeen vielä uudistaa, kuten tehtiin edellisessä luonnonsuojelulain uudistuksessa vuonna 1997”, toteaa Tapani Veistola.

 

Lisätietoja:  

  • toiminnanjohtaja Tapani Veistola, p. 0400 615 530, tapani.veistola(a)sll.fi
  • ympäristöjuristi Matti Kattainen, p. 044 7785 013, matti.kattainen(a)sll.fi
  • ympäristöpäällikkö Paloma Hannonen, p. 050 5323 219, paloma.hannonen(a)sll.fi

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa