Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton lausunto haahkan ke­sä­met­säs­tyk­ses­tä

Haahka on nyt erittäin uhanalainen. MMM esittää koirashaahkojen kesämetsästyksenkin jatkamista, kun taas Luonnonsuojeluliitto vaatii lajin rauhoitusta.

Common eiders (Somateria mollissima), a large sea-duck found over the northern coasts of Europe and North America. It breeds in Arctic but winters farther south. This colony has made the Zurich lake its year-round home adapting to fresh waters

9.5.2022

Maa- ja metsätalousministeriölle

Viitaten lausuntopyyntöönne 7.4.2022 Dnro VN/9532/2022 ja VN/9532/2022-MMM-1

Luonnonsuojeluliiton lausunto haahkan kesämetsästyksestä

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa seuraavaa.

Haahkan tultua jo erittäin uhanalaiseksi laji on aika rauhoittaa kokonaan toistaiseksi. Lisäksi kesämetsästys häiritsee myös muita lintulajeja niiden herkkänä lisääntymisaikana.

Asiassa tulee toimia metsästyslain 20.1 §:n mukaan: ”metsästystä on harjoitettava kestävän käytön periaatteiden mukaisesti ja siten, että riistaeläinkannat eivät vaarannu, luontoa ei tarpeettomasti vahingoiteta, riistakantaa ei vaaranneta eikä eläimille tuoteta tarpeetonta kärsimystä”.

Yhteenveto

Haahka tulee rauhoittaa asetuksella kokonaan toistaiseksi tai toissijaisesti vuosiksi 2022–24.

Mikäli näin ei voida jostakin syystä tehdä, kaikille haahkoille tulisi jättää vain 20.8. alkava syysmetsästysaika ja säätää yhden linnun saaliskiintiö päivässä.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola a sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Toimeksi saaneena

Tapani Veistola
toiminnanjohtaja

 

Jaa sosiaalisessa mediassa