Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton lausunto valtioneuvoston asetuksesta Euroopan meri-, kalatalous- ja ve­si­vil­je­ly­ra­has­tos­ta myön­net­tä­väs­tä tuesta

Luonnonsuojeluliitto kannattaa korotettuja tukiprosentteja kalastuksen hyljevahinkojen ennaltaehkäisyyn ja esittää niitä myös ympäristöhankkeille.

21.4.2021

Maa- ja metsätalousministeriölle

Viitaten lausuntopyyntöönne 23.3.2022 Dnro VN/7539/2022 ja VN/7539/2022-MMM-1

Luonnonsuojeluliiton lausunto valtioneuvoston asetuksesta Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta myönnettävästä tuesta

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa asiasta seuraavaa.

EMKR mahdollistaa paljon järkevää toimintaa, ja asetusesitys on oikeansuuntainen.

On hyvä, että korotettuja tukiprosentteja on hyljevahinkojen ennaltaehkäisyyn (5 §). Myös muilla 4 §:n ympäristöhankkeilla voisi olla Luonnonsuojeluliiton mielestä samat maksimiprosentit.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola aa sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Toimeksi saaneena

Tapani Veistola
toiminnanjohtaja

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa