Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Lausunto ekologisten alojen kesantojen viljelyyn ottamisesta

Luonnonsuojeluliitto vastustaa jyrkästi luonnolle tarkoitettujen kesantojen ottamista viljelykäyttöön ja sallia niillä jopa kasvinsuojelualueiden käyttö.

Nykymaatalous
Maatalouden kestävyysongelmia ovat kemikaalit, keinolannoitteet ja luonnolle jätetty liian pieni ala. TVe/SLL

20.4.2022

Maa- ja metsätalousministeriölle

Viitaten lausuntopyyntöönne 6.4.2022 Dnro VN/11049/2022

Luonnonsuojeluliiton lausunto valtioneuvoston asetuksesta täydentävistä ehdoista jne. annetun asetuksen muuttamisesta

Suomen luonnonsuojeluliitto vastustaa jyrkästi esitettyä ns. EFA-kesantojen ottamista viljelykäyttöön ja sallia niillä jopa kasvinsuojelualueiden käyttö.

Näitä alun perin viherryttämiseen kuuluneita alueita on maassamme vähän: vain kolmessa eteläisimmässä maakunnassa ja niissäkin vain isoilla tiloilla. Nämä ”ekologiset alat” ovat kuitenkin osa luontokadon pysäyttämiseen tarvittavaa turvaverkkoa. Niiden käyttö pitäisi laajentaa koko maahan.

Suomen CAP27-suunnitelman ympäristövaikutusten arviointi osoitti, että lausunnolla ollut luonnos ei ollut Suomen ja EU:n ympäristötavoitteiden osalta riittävä. Tämän jälkeenkään ohjelmaan ei ole tehty luonnon monimuotoisuutta lisääviä parannuksia. Tässä tilanteessa luontotoimien vähentäminen ei ole mitenkään perusteltua.

Esitykseen ei liity myöskään minkäänlaista vaikutusten arviointia. On selvää, että ainakin esityksen ympäristövaikutukset tulisivat olemaan kielteiset.

Ukrainan sota toi esiin maataloutemme kestävyysongelmia, kuten riippuvuuden keinolannoitteista, polttoaineista ja kasvinsuojeluaineista. Nyt toimet tulee kohdistaa näistä riippuvuuksista irti pääsemiseen, kuten luomutuotantoon, uusiutuviin polttoaineisiin, ravinteiden kierrätykseen ja kasvisperäisemmän ruokavalion edistämiseen.

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Toimeksi saaneena

Tapani Veistola
toiminnanjohtaja

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa