Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Valtioneuvoston asetusluonnos rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta

Liitto kannatti rauhoitettujen eläinten korvausasetusta, joka toimeenpanee hyvin lakia. Jatkotyössä myös vakuutuksia kannattaisi kehittää.

Valkoposkihanhia pellolla
Valkoposkihanhia pellolla. Kari Antikainen.

25.3.2022

Asia: VN/5602/2022

Valtioneuvoston asetusluonnos rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää lausuntopyynnöstä.

Liitto toteaa esityksen hyvin valmistelluksi ja kannatettavaksi.

Lopuksi muistutamme myös sato- ja kalastusvahinkovakuutusten kehittämisen tärkeydestä sekä luonnonvaraisten eläinten aiheuttamia vahinkoja että muista syistä vaihtelevia riskejä vastaan.

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Toimeksi saaneena

Tapani Veistola

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa